عرش بلاگ

سپتامبر 2017 - عرش بلاگ

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

نخستین دفاع از حقوق خانوم در اسلام مدرن

دسته بندی : بلاگی تاریخ : شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶

به نقل پایگاه رویدادی تحلیلی طنین یاس، هفته نامه کرگدن – مریم ط. قشقایی: درباره رفاعه طهطاوی و نظرات شگفت انگیزی که دویست سال پیش درباره حقوق خانوم ها داشت؛ طهطاوی را پیشگام نوپردازی در مصر می دانند.


تعداد روز پیش کتابی را می خواندم درباره یکی از روشنفکران قرن نوزدهم مصر با عنوان رفاعه طهطاوی (۱۸۰۱ تا ۱۸۷۳ میلادی) پیشگام نوپردازی در کشور مصر. اقدامات او به عنوان یکی از نخستین روشنفکران عرب در قرن نوزدهم واقعی شگفتی آور هست. خدمات فرهنگی و علمی و ادبی ای که رفاعه به کشورش کـــرد؛ بعد از حمله ناپلئون در سال ۱۷۹۸ به مصر بود. ورود ناپلئون به مصر باعث انجام گرفت تغییرات و تغییراتی از نظر نظامی و علمی و فرهنگی در این کشور به وجود آید، اما ناپلئون همانطور که می دانیم، از نیروهای بریتانیا شکست خورد و مجبور به ترک این کشور انجام گرفت؛ ولی در هر حال حمله او به مصر سرآغاز تغییرات عظیم عصر روشنگری در این کشور انجام گرفت.


از جمله تغییراتی که بعد از ناپلئون پیش آمد، این بود که محمدعلی پاشا، خدیو مصر، عده ای دانشجو را جهت ادامه تحصیل به فرانسه فرستاد و سرپرستی روحانی هم به همراه آنان فرستاد و او کسی جز رفاعه طهطاوی نبود که خود هستاد الازهر بود.


در پنج سالی که رفاعه در فرانسه بود، به جز فراگیری زبان فرانسه، به یادگیری علوم مختلف پرداخت و آثار بزرگانی چون ولتر، مونتسکیو و ژان ژاک روسو و دیگر فلاسفه را مطالعه کـــرد. تعداد کتاب فلسفی و علمی و اجتماعی هم به عربی ترجمه کـــرد.

 

 نخستین دفاع از حقوق خانوم در اسلام مدرن

 


هنگامی که هنوز در فرانسه بود، اقدامات خود را جهت پیشرفت کشورش آغاز کـــرد و به خاطر همین تلاش ها مورد تقدیر محمدعلی قرار گرفت و نامش از «شیخ رفاعه» به «رفاعه بک» تغییر داده انجام گرفت.


درباره رفاعه و فعالیت هایش کتاب های متعددی نوشته انجام گرفته هست. در کتابی که من می خواندم، بخشی آمده هست تحت عنوان «آزادسازی خانوم». زمانی که این فصل از کتاب را می خواندم با خود گفت: «بزرگا آقاا که این رفاعه بوده هست.» نه این که او از حقوق خانوم دفاع کـــرده و من نیز یک خانوم هست»، نه؛ بلکه به این دلیل که او این حرف ها را در حدود دویست سال پیش در یک کشور اسلامی نقل کرد هست و در آن زمان و در آن جامعه علیرغم پایبندی هایی که به دین و مذهب وجود داشت، رفاعه در جاهایی نسبت به اصالت بعضی روایت مشهور نیز شک کـــرده هست و نقل کردان معروفی را که در متون گذشته در مذمت خانوم آمده، به باد انتقاد گرفته هست.


نقل کردان رفاعه درباره خانوم و حقوق او در جامعه کنونی، نقطه مقابل نقل کردان بعضی از هستادان و متفکران مهست که هنوز هم حاضر نیستند در نگاه تحقیرآمیز پیشینیان نسبت به خانوم تجدیدنظر کنند و حتی سعی می کنند این نوع نقل کردان را توجیه کنند و همچون محافظی جلوی متون گذشته می ایستند و توجیه شان هم این هست که جامعه این شاعران و نویسندگان فرق داشته و نباید نقل کردانی را که آن ها در آن دوران نقل کرد اند با زمان معاصر مقایسه کـــرد؛ ولی رفاعه معتقد بود که باید آن ها را نقد کـــرد و نسبت به آن ها تعصب نشان نداد.


به رهستی دلیل اگر موافق برخی از اشعار سنایی یا مولانا یا سعدی در مذمت نیستیم، باز هم اصرار می ورزیم که آن ها به نوعی حق داشته اند؟ آیا دفاع از نقل کردان ضد خانوم در آثار پیشینیان خود نوعی عقب ماندگی فکری نیست؟ نقل کردانی که در این جا نقل می کنم نظریات یکی از شیوخ و بزرگان مصر در قرن نوزدهم هست. خواندن این مطالب که در دفاع از خانوم و جایگاه او هست؛ جای تامل دارد. رفاعه می گوید:


«و هر گاه نزد آقامی احترام خانوم افزایش یابد، ادب و کیهست آنان هم افزوده شود و نپرداختن تکمیل حقوق خانومان در اموری که آزادی شایسته آنان هست، دلیلی بر سرشت و اخلاق وحشیگری هست.» (رفاعه طهطاوی پیشگام نوپردازی در کشور مصر، ص ۲۱۳)


«خانوم می تواند کارهایی را که آقاان در دست دارند، به دست بگیرد… کار (در بیرون از خانه) خانوم را از امور ناشایست حفظ کـــرده و او را به فضیلت نزدیک می گرداند و اگر بیکاری در مورد آقاان ناپسند هست، پس در مورد خانومان افزایش ناپسند هست.» (همان)


رفاعه در این جا حرفی را زده هست که بعضی از روشنفکران ما هم بدان معتقدند؛ اما نکته این جهست که این حرف ها حدود دو قرن پیش زده انجام گرفته هست. باید توجه داشت زمانی که رفاعه معتقد بود خانوم باید در بیرون از خانه کار کند، هنوز جامعه مصر صنعتی نانجام گرفته بود و خانوم نقش فعالی در اجتماع پیدا نکـــرده بود و تعصبات خشک هنوز بر جامعه عرب حاکم بود. در حالی که روشنفکران امروز ما در جامعه ای از حقوق خانوم نقل کرد می گویند که تا حدود زیادی صنعتی انجام گرفته و نقش خانوم در جامعه به طور قابل توجهی فرق کـــرده هست.


متاسفانه روشنفکران ما سال ها بعد از رفاعه طهطاوی هم حاضر نبودند تغییری در نقش خانوم در جامعه داده شود. هنوز هم آقاان از اینکه خانومانشان به رانجام گرفت و آگاهی نرسند، خوشحال تر می شوند. این روحیه را ما حتی در کسانی که سال ها بعد از عقاید طهطاوی با هشدار انجام گرفته و نتایج عصر روشنگری را در اروپا دیده بودند، مشاهده می کنیم.

 

 نخستین دفاع از حقوق خانوم در اسلام مدرن

 


نخستین روشنفکران ایرانی که با آثار رفاعه طهطاوی آشنا انجام گرفتند و حتی برخی از آن ها را به فارسی ترجمه کـــردند، کسانی بودند از قبیل میرزاحبیب اصفهانی، مترجم معروف حاجی بابای اصفهانی و دوستان و همفکران او از قبیل میرزا آقاجان کرمانی و طالبوف و شیخ احمد روحی. 
انتظار می رفت که این روشنفکران پس از آشنایی با عقاید و آرای طهطاوی، در مورد نظر پیشین خود در خصوص جایگاه خانوم و حفظ شأن و موقعیت او در جامعه، جدید پیشرفت کـــرده باشند و جامعه ایرانی را با اندیشه هایی که حدود نیم قرن پیش مصری ها پیدا کـــرده بودند، آشنا ساخانومد؛ اما دریغا که این گونه نبوده هست.


چنان که می دانیم میرزا حبیب اصفهانی که هم فرانسه می دانست و هم عربی و ترکی و با رفاعه طهطاوی و اندیشه های او آشنا بود، احترامی را که طهطاوی برای خانوم قائل بوده، رعایت نمی کـــرد. این مطلب را در اثری که میرزا حبیب با عنوان «غرائب عوائد ملل» ترجمه کـــرده هست، مشاهده می کنیم.


این اثر در اصل به فرانسه بوده و یک از آثاری بوده که طهطاوی از فرانسه به عربی برگردانده هست. این کتاب درباره آداب و رسوم ملل مختلف هست. نگارنده هنگامی که مشغول تصحیح و بازبینی و مقایسه این اثر با متن عربی و فرانسه آن بود، متوجه انجام گرفت که میرزاحبیب گاهی نقل کرد های رفاعه را تکمیل ترجمه نکـــرده و در مواردی هم نکاتی را خود به آن افزوده هست. به طور مثال در بخشی که مربوط به خانومان هست و باور آقام جامعه دویست و پنجاه سال پیش را به تصویر کشیده هست، میرزا حبیب این عبارات و اشعار را از متون گذشته چاشنی ترجمه خود کـــرده هست: «خانوم از کجا نقل کرد سر مملکت ز کجا» یا «چه خیری بماند در آن خاندان/ که بانگ خروس آید از ماکیان».


درست هست که در نگاه نخست می گوییم به به، عجب ذوق و قریحه ای در ترجمه اش به کار برده، اما با کمی دقت در می یابیم که این خود نوعی شیطنت آقاانه هست که میرزاحبیب در ترجمه خود از آن هستفاده کـــرده و چیزی هست که به آن باور داشته هست.


میرزاحبیب را باید یکی از فعالان عرصه روشنگری (Enlightenment) دانست، اما ظاهرا روشنگری برای آقامان ما رنگ و بوی جامعه آقاسالار ایرانی قدیم را با خود به همراه آورده هست. گویی روشنفکران ما از قدیم فقط در زمینه هایی که دلشان خوهسته هست، تغییر عقیده داده و در باورهای قدیمیشان تجدیدنظر کـــرده اند.


به یاد دارم در دوران تحصیل، تایمی یکی از هستادان مسن و جاافتاده ما هنگام تدریس به عبارت یا بیتی درباره خانوم در متون می رسید، مکثی می کـــرد و سپس عبارات و ابیاتی از بزرگان و شعرای قدیم در مذمت خانوم را با لذت می خواند و اگر دانشجویی می پرسید: «مگر شما به این حرف ها اعتقاد دارید؟» در پاسخ با لبخندی شیطنت آمیز می گفت: «من که این حرف را نزده ام، فلان شاعر یا نویسنده نقل کرد هست. من فقط نقل قول می کنم. خانوم در طول تاریخ متداوم به عنوان یک کالا مد نظر بوده و جایگاهی غیر از این نداشته هست.»


رهستش را بخواهید این نوع پاسخ که از هستادان شنیده می انجام گرفت، برای دانشجویان دختر به مراتب دردناک تر و توهین آمیزتر از شعر شاعری بود که می خواندند. بدتر از همه این که آدم فکر می کند بعضی از آقاها هنوز در دو هزار سال پیش خانومدگی می کنند. ذره ای احساس و فکرشان نسبت به خانوم و جایگاه خانوم عوض نانجام گرفته هست. آیا دردآور نیست که مقاله در دفاع از حقوق خانوم می نویسند و تایمی لُب کلامشان را می خوانید، می بینید از همه کسانی که در جوامع گذشته خانوم و شان خانوم را تحقیر کـــرده اند، به گونه دفاع می کنند.

 

نخستین دفاع از حقوق خانوم در اسلام مدرن (اسلایدشو) 

 


دلم می خوهست به این هستادان بگویم کمی شجاعت داشته باشید و با خودتان رورهست باشید! یا موافق افکار قدما درباره جایگاه خانوم باشید یا مخالف آن. و هرچه هست صریح و آشکار بیان کنید. همان گونه که یک عرب دویست سال پیش جرئت این را داشته که بگوید خانوم یک کالا نیست، دختر برای ازدواج باید حق انتخاب داشته باانجام گرفت و به پدر و مادرها توصیه می کند که به عشق و علاقه دختران خود به پسرها احترام بگذارند و در حدیث پیامبر که درباره عدم تعلیم خانوم بوده هست، تردید می کند و می گوید: «آن چگونه درست هست، در حالی که در بین همسران او (ص) افرادی مانند حفصه بنت عمر و عایشه بنت ابوبکر و دیگر خانومان هر دوره ای بودند که می نوشتند و می خواندند؟ سابقه ندارد که تعداد زیادی از خانومان به واسطه آداب و آگاهی هایشان به ابتذال کشیده انجام گرفته باشند، با این که تعمق در معارف، زیادی از آقاان را گمراه ساخته هست.» (همان، صص ۲۱۸- ۲۱۹)


در جامعه فعلی ما بعضی از دولتآقاان و متدینان با حضور خانومان در جامعه مخالفند و به نظر آن ها خانوم باید رد خانه بماند و بچه بزاید و بزرگ کند و برای شوهرش قورمه سبزی درست کند. درحالی که نظر رفاعه چنین نیست؛ جناب آقا که دو قرن پیش در جامعه عرب مخالف ماندن خانوم در خانه بود. او می گفت خانوم اگر در خانه بماند، بخشی از تایمش را صرف کودکان و خانه می کند و بقیه اوقات فراغتش را به خودآرایی مشغول می شود، چون کار دیگری ندارد که انجام دهد و به نظر او حتی آن کودکانی هم که زیر دستش بزرگ می شوند، از رفتار او الگو می گیرند. نتیجه ای که می گیرد این هست که مادرها بهتر هست فردی فعال در جامعه خود باشند، زیرا برای فرخانومدانشان هم بهتر هست.


مواردی که در این جا ذکر انجام گرفته، بخشی از افکار و عقاید طهطاوی درباره خانوم هست. او درباره کارکـــردن و ارتباط کاری خانوم با آقا اظهار می کند که هیچ ایرادی ندارد که خانوم با آقا نامحرم برای کار ارتباط داشته باانجام گرفت و مثالِ شعیب را می آورد که دخترش را به تنهایی به دنبال حضرت موسی (ع) می فرستد یا درباره ارتباط دختران و پسران جوان به پدران و مادران توصیه می کند که به این نوع ارتباط تا تایمی پا از حریم شرعی بیرون ننهاده اند، احترام بگذارند.

 

 نخستین دفاع از حقوق خانوم در اسلام مدرن

 


همچنین به زیبایی ظاهری خانومان اهمیت می دهد و این آرهستگی و زیبایی را با ادب و فضیلت هماهنگ می داند. او می گوید خانوم از نظر تناسب اندام باید معتدل باانجام گرفت، یعنی نه چاق باانجام گرفت و نه لاغر.


از نظر او بزرگ ترین نیکی به دختران این هست که هنگام ازدواج آن ها را به کسی شوهر دهند که به او علاقه داشته باانجام گرفت. این نقل کرد دویست سال پیش نقل کرد انجام گرفته، در حالی که در جامعه کنونی ما هنوز هستند خانواده هایی که آنچه ابداً برایشان حیاتی نیست، احساس دختر و اختیار او هست. من خود قربانی چنین طرز تفکری بوده ام، پانزده، شانزده ساله بودم که پدرم به اجبار می خوهست مرا شوهر دهد، به او گفتم: «من این آقا را دوست ندارم.» پدرم پاسخ داد: «خانومدگی هایی که بدون عشق و دوست داشتن آغاز می شود، پایدارتر هست.» ولی او اشتباه می کـــرد و از این اشتباه ها هنوز هم اتفاق می افتند.


رفاعه نظریاتی درباره منصب شغلی خانوم و دیگر مسائل نقل کرد هست که خواندن آن ها زیاد ارزشمند هست. من ناشرم و به یاد دارم که تعداد تایم پیش کتابی را برای گرفتن مجوز به اداره ارشاد یکی از منطقهستان ها فرستادم. این کتاب حاوی ضرب المثل های آقام جهان بود. ارشاد پس از بررسی، از من خوهست مواردی را حذف کنم. مواردی که افزایش ضرب المثل هایی بود راجع به خانوم و در واقع مطالبی بود ضدخانوم و در تحقیر خانوم. من ابتدا مخالف حذف آن مطالب بودم. به صورت حتم نه این که من آن مطالب را که می بایست حذف می انجام گرفت قبول داشتم، نه؛ به نظر من این نقل کردان چون ضرب المثل بود و در جوامع مختلف هستفاده می انجام گرفت، باید به چاپ می رسید.


به هر حال اجازه ندادند، اما هم اکنون که فکر می کنم خوشحالم از این که آن ها را حذف کـــردم، زیرا این خود ما هستیم که می خواهیم هر حرف خلاف و نادرستی را تا ابد با خود حمل کنیم. پاره ای از میراث گذشتگان واقعا نیکو نیست و همان بهتر که کاهش تکرار شوند تا مورد توجه قرار نگیرند.


من به عنوان یک خانوم دل می خواهد شان و  مقام واقعی خانوم مورد توجه آقاان باانجام گرفت. خانوم ها نیاز به ترحم ندارند که بعضی از مصلحان با گفتن کلمات و جملاتی افزایش خانوم را می رنجانند تا به او ارج دهند. دلیل هیچ کدام از مصلحان دینی ما تاکنون قدیم مشابه قدم های رفاعه طهطاوی برای خانوم برنداشته اند؟ تا کی باید به خاطر عقیده و نظر عده ای، خانوم جنس دوم بماند و کم کم این توهم را به خورد خود او هم بدهند که جایگاه تو مساوی با آقاان نیست؟ دلیل با وجود این که حدود دو قرن هست اندیشه های روشنگرانه وارد جامعه ما انجام گرفته، فقط ظاهر ما عوض انجام گرفته هست، اما ذهن و عقیده ما هنوز به همان مسائل هزار سال پیش پایبند هست؟

 

دلیل نمی خواهیم تغییر یابیم و تغییرات را بپذیریم؟ دلیل جامعه ما در این مسئله و زیادی از مسائل دیگر قرون وسطایی عمل می کند و تصمیم به رانجام گرفت و دستیابی به آگاهی برتر نمی گیرد؟ دلیل اجازه می دهیم پیابندی به افکار قدما نوع نگاهمان را عروض نکند؟ دلیل مدعیان روشنفکری این جمله سهراب را که می گفت: «چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید» زمزمه می کنند، اما به آن عمل نمی کنند؟

 

هفته نامه کرگدن

انتهای پیام /م


ساعت: ۱۳:۰۷
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
شناسه رویداد: ۱۲۰۴۴۰۲

مسابقات فوتسال «جام شهیدان» ویژه کارمندان ادارات منطقهستان علی آباد کتول به میزبانی سنگدوین برگزار انجام گرفت.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ به گرازش از  زرین نامه؛ «جام شهیدانی منطقهستان علی آباد کتول» به معقولت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ۸ تیم در ۲ گروه ۴ تیمی در سالن ورزشی منطقه سنگدوین برگزار انجام گرفت.


در پایان دور گروهی این مسابقات، تیم های بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) و حوزه کارمندی از گروه یک و تیم های شهیدانی گمنام منطقهداری سنگدوین و شهید رجایی منطقهداری مزرعه از گروه دوم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.


فینال مسابقات نیز بین تیم های شهیدانی گمنام منطقهداری سنگدوین و شهید رجایی منطقهداری مزرعه برگزار انجام گرفت که در پایان تیم شهیدانی گمنام منطقهداری سنگدوین موفق انجام گرفت با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی برسد و صاحب عنوان برتر شود.


همچنین در بخش رده بندی، مسابقه ای بین تیم های حوزه بسیج کارمندی و بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) برگزار انجام گرفت که تیم بیمارستان با نتیجه ۳ بر صفر به مقام سوم دست یافت.


* نخستین دوره مسابقات جام شهیدان به همت پایگاه بسیج کارمندی شهیدانی گمنام منطقهداری سنگدوین برگزار انجام گرفت.


jamshohada1


jamshohada1


jamshohada1


jamshohada1


jamshohada1


انتهای پیام/


ساعت: ۱۳:۱۴
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
شناسه رویداد: ۱۲۰۴۵۲۰

بندرعباس که با عنوان منطقه محبین حضرت عباس(ع) در طول ایام محرم منطقهت یافته در ظهر تاسوعا میزبان عزاداران حسینی هست تا مراسم تاسوعا را با تجمع و برپایی محفل عزاداری سنتی به نمایش بگذارند.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ؛ به گرازش از هرمز؛ بندرعباس که با عنوان منطقه محبین حضرت عباس(ع) در طول ایام محرم منطقهت یافته در ظهر تاسوعا میزبان عزاداران حسینی هست تا مراسم تاسوعا را با تجمع و برپایی محفل عزاداری سنتی به نمایش بگذارند. این مراسم که در محل پارک ساحلی غدیر این منطقه برپا می شود میزبان حضور هیات های مختلفی از سراسر منطقه بندرعباس هست و در ابتدای مراسم نیز هیات ناشنوایان هستان به صورت ویژه به اجرای عزاداری با زبان اشاره می پرداخانومد.


 


انتهای پیام/


ساعت: ۱۴:۰۹
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
شناسه رویداد: ۱۲۰۴۵۵۰

مراسم محرم به ویژه تاسوعای حسینی یکی از مراسماتی هست که جوانان دلیلمی به فعالیت های مختلفی برای ارادت به اهل بیت(ع)می پرداخانومد.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ؛ به گرازش از پایگاه رویدادی تحلیلی دلیلم،حضرت عباس(ع)پسر علی بن ابی‌طالب و ام‌البنین و برادر کوچک‌تر حسین بن علی هست که منطقهت و محبوبیت ایشان نزد مسلمانان به ویژه شیعیان افزایش به خاطر جنگاوری دلاورانه و همچنین وفاداریش نسبت به حسین بن علیدر نبرد کربلا هست.


عباس بن علی طبق روایات شیعه به ادب معروف هست و نمود اصلی ادب او سکوت و فرمان‌بری وی نسبت به برادر بزرگترش حسین بن علی بود. 


به عنوان یکی از شخصیت‌های محوری حاضر در کربلا، عباس به طور گسترده‌ای در مراسم عزاداری محرم گرامی‌داشته می‌شود.


این درحالی هست که شیخ مفید در الاختصاص عباس را با صفت «سقا» به معنی آب‌دهنده توصیف می‌کند. اما مراسم محرم به ویژه تاسوعای حسینی یکی از مراسماتی هست که جوانان دلیلمی به فعالیت های مختلفی برای ارادت به اهل بیت(ع)می پرداخانومد.یکی از این نوکران حضرت عباس(ع) که در حال آب رسانی به سینه خانومان حسینی بود،در گفت وگوی اختصاصی با رویدادنگار این پایگاه رویدادی عنوان کـــرد:ولایت پذیری حیاتیترین ویژگی شخصیت سقای کربلا هست.


وی  محرم را فرصت معقولی برای  یاد گیری معارف و احکام الهی و آشنایی با سیره ائمه معصومین(علیهم السلام) دانست و تاکید کـــرد: امروز که اسلام عزیز زیاد از هر زمان دیگری در معرض تهدیدات و دسیسه های دشمنان هست از هر زمان دیگری افزایش به بالا بردن سطح آگاهی دینی مسلمانان نیاز هست.


همچنین  شیعان در ماه محرم با مرور زوایای مختلف سیرت ائمه معصومین(علیهم السلام) آنها را برای خود الگو قرار دهند.گفتنی هست عباس بن علی نیز بواسطه بهره وافری که از زیبایی و جمال برده بود و قامتی رشید داشت، مشمول این سنت انجام گرفت و او را به عنوان «قمر بنی هاشم» (ماه دودمان بنی هاشم) نامیدند.


لازم ذکر هست آرامگاه عباس بن علی در کربلا و در همان رزمگاه واقعه کربلا هست. 


انتهای پیام/ج

صبانت

فیلمی کوتاه از جنگ های رباتیک فردا و ربات های در دست ساخت

به این مطلب رای دهیدسونوگرافی و ماموگرافی مهر ایرانیان

 تبلیغات اینترنتی در عرش بلاگ دات کام

این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید

 

به اشتراک بگذارید :     
 فیس بوک
کلوب
google plus+

 

برچسب ها: ربات، رباتیک، فیلم، فیلم فناوری

این مقاله اختصاصاً برای عرش بلاگ دات کام تهیه انجام گرفته هست هستفاده از آن با ذکر منبع همراه با پیوند آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز هست

 

در عرش بلاگ دات کام مشترک شوید و آخرین مطالب و مقالات را در ایمیل خود دریافت نمایید

برای عضویت، ایمیل خود را وارد کـــرده و بروی اشتراک کلیک کنید

تفاوت های رفتاری دختران و پسران در رابطه عاطفی

دسته بندی : بلاگی تاریخ : شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶

به نقل پایگاه رویدادی تحلیلی طنین یاس،  دخترها و پسرها هر کدام خصوصیات خاص خود را در رابطه عاطفی دارند که در اکثر مواقع مشترک هست. برخی ها این رفتارها را رفتارهایی کلیشه ای قلمداد می کنند اما ثابت انجام گرفته که پایان آنها واقعیت دارند. اگر شما هم دوست دارید بدانید که این رفتارهای مشترک میان دختران و پسران چیست، در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

دخترها: تعهد می خواهند

 

دخترها تعهد را دوست دارند. فرقی نمی کند که آنها تعداد تایم هست وارد رابطه انجام گرفته اند، یک هفته، دو ماه یا حتی تعداد سال… حیاتیترین چیزی که از روز نخست می خواهند تعهد هست. شاید از نظر پسرها این موضوع خنده دار باانجام گرفت اما واقعیت دارد. 

 

  تعهد نیکو هست اما قبل از این هر چیزی باید به رابطه ای که در آن به سر می برید، بیاندیشید. اگر طرف مقابل تان دوست ندارد که وارد یک رابطه جدی با شما شود، نباید او را وادار به کارهایی که خودتان می خواهید کنید. با این کار تنها زمان خود را هدر داده اید. بنابراین نخست از همه به نوع رابطه ای که در آن به سر می برید فکر کنید، سپس از طرف مقابل تان انتظار متعهد بودن را داشته باشید.

 

پسرها: تماشای گیم مورد علاقه شان را از دست نمی دهند

 

از نظر دخترها، پسرها زمان زیادی را بی جهت صرف تماشای فوتبال یا گیم مورد علاقه شان می کنند. آنها اعتقاد دارند که در این مواقع پسرها به تنها چیزی که می اندیشند گیم مورد علاقه شان هست و اطرافیان شان را به کل نادیده می گیرند.

 شاید این کار از نظر دخترها آزاردهنده باانجام گرفت اما یکی از محبوب ترین فعالیت های مورد علاقه جناب آقاان تماشای ورزش هست که باید به آن احترام گذاشت.

دخترها: به روز عروسی شان فکر می کنند

 اکثر دخترها از همان لحظه نخست که با جناب آقا دیدار می کنند، به روز ازدواج شان می اندیشند و خودشان را در لباس عروس در کنار او تصور می کنند. شاید این فکر از نظر خیلی ها تنها خیالبافی باانجام گرفت اما تا حدود زیادی واقعیت دارد.

 احتمالا این طرز فکر از این رو که دخترها نسبت به پسرها رمانتیک ترند، سرچشمه می گیرد. بنابراین حتی اگر جناب آقاان بخواهند هم نمی توانند جلوی این طرز فکر را بگیرند.

 

پسرها: جمع های پسرانه را ترجیح می دهند

 آیا یک جمع دخترانه که دور هم جمع انجام گرفته اند و دیوانه گیم می کنند افزایش در ذهن تان نقش می بندد یا یک جمع پسرانه؟ بله! به احتمال زیاد آنچه در وهله نخست در ذهن تان متصور می شوید جمعی پسرانه هست. پسرها، حتی اگر عاشق خانومی باشند، باز هم دوست دارند که در جمع های پسرانه خود حضور داشته و کمی از محدودیت های خود به دور باشند. 

 

 تفاوت های رفتاری دختران و پسران در رابطه عاطفی

شاید دخترها تحت هر شرایطی ترجیح دهند که در کنار شریک خانومدگی شان باشند اما طرز تفکر پسرها به گونه دیگری هست. بنابراین اگر آقا خانومدگی تان خوهست که با دوستان خود تنها باانجام گرفت، دلگیر نشوید زیرا این خوهسته برای هر پسری تکمیلا طبیعی هست.

 

 دخترها: به دوست صمیمی شان همه چیز را می گویند

 آیا شما همه خانومدگی تان را با دوست صمیمی تان در میان می گذارید؟ آیا از رابطه عاطفی یا احساسات تان با او حرف می خانومید؟ اگر شما یک دختر هستید، مطمئنا پاسخ تان مثبت خواهد بود. 

 این که دخترها پایان رمز و رازهای خانومدگی شان را با دوست صمیمی شان در میان می گذارند، ابداً بدین معنی نیست که با شریک خانومدگی شان بیگانه اند، بلکه این یکی از خصلت های اکثر دخترههست که مشکلی را ایجاد نخواهد کـــرد.

 

پسرها: خونسرد هستند

 این که در یک رابطه عاطفی دو طرف چه رفتاری از خودشان نشان می دهند، قابل پیش بینی نیست زیرا هر فردی شخصیت خاص خود را دارد، اما در کل متداوم پسرها نسبت به دخترها خونسردترند. دخترها در مورد همه چیز نگرانند، مدام شخصیت طرف مقابل شان را زیر ذره بین قرار می دهند و آنها را نقد و بررسی می کنند، به همین دلیل زمانی که رفتار خونسرد طرف مقابل شان را می بینند، او را بی تفاوت قلمداد می کنند، در حالی که واقعیت چیز دیگری هست. این که جناب آقاان نگران چیزی نیستند و افزایش از فردا در زمان حال خانومدگی می کنند، به هیچ وجه نشان دهنده بی تفاوتی شان نیست. 

 

  

دخترها: چت کـــردن را دوست دارند

  حتما شما هم به این واقعیت پی برده اید که هر چه خانم ها عاشق چت کـــردن و پیغام دادن به آقا مورد علاقه شان هستند، جناب آقاان از این که مدام گوشی به دست و در حال تایپ کـــردن باشند، بیزارند. 

 شاید زمانی که متنی بلند بالا برای آقا مورد علاقه تان می فرستید و او تنها با یک کلمه پاسخ شما را می دهد، ناآسوده شوید اما این ابداً بدین معنی نیست که او به شما اهمیت نمی دهد، بلکه این جزئی از شخصیت اکثر آقاان هست. هر رابطه ای خصوصیات خاص خود را دارد، بنابراین اگر دیدید که شریک خانومدگی تان از چت کـــردن بیزار هست، با شیوه های دیگری مانند مکالمه تلفنی یا حتی دیدار رو در رو، با او در ارتباط باشید.

پسرها: از اموجی زیاد هستفاده می کنند

 پسرها ترجیح می دهند به جای تایپ کـــردن، از اموجی ها هستفاده کنند. شاید هم دلیل هستفاده زیاد آنها این باانجام گرفت که نمی توانند مانند دخترها حرف بخانومند و احساسات خود را بیان کنند، به همین دلیل ترجیح می دهند که با شکلک ها حالات مختلف خود را نشان دهند.

دخترها: مدام در حال فکر کـــردن هستند

 دخترها زیاد از پسرها فکر می کنند و موضوعات مختلف را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهند. شاید در این شرایط پسرها بگویند که بهتر هست فعلا ذهن ات را درگیر نکنی اما با این کار در واقع احتمال شکست شان را افزایش می دهند. اگر چه افراط در فکر کـــردن نیکو نیست و تنها هسترس فرد را زیاد می کند اما اگر ما بی دنبال و بدون فکر راهی را در پیش گیریم، در واقع احتمال موفقیت و پیشرفت خود را کم کـــرده ایم. بنابراین هر چه با پلن ریزی دقیق تری قدم بردارید، زودتر به مراد دل تان خواهید رسید. پس این خصلت نیکو را نباید از دست بدهید، تنهاکافی هست تعادل آن را حفظ کنید.

 

  

پسرها: فضای شخصی خود را می خواهند

 احتمالا دخترها این جمله را به تکرار از زبان آقا خانومدگی شان شنیده اند. این فضا می تواند تنها تماشای یک پلن مورد علاقه تلویزیونی، فیلم دیدن یا حتی کتاب خواندن باانجام گرفت اما در هر صورت فضای شخصی چیزی هست که جناب آقاان به آن نیاز دارند.

 شاید برای شمایی که در یک رابطه جدی عاطفی به سر می برید، شنیدن این جمله آزاردهنده باانجام گرفت اما باید شب هایی را به آقا خانومدگی تان اجازه دهید تا در تنهایی خود به سر برد. این بدین معنی نیست که او شما را نمی خواهد یا به بودن با شما علاقه ای ندارد، این تنها نیازی هست که نه تنها او، که گاهی شما هم بدان احتیاج دارید.

دخترها: دوست دارند که ۲۴ ساعت با آقا خانومدگی شان باشند

 همان قدر که پسرها فضای شخصی خود را می خواهند، دخترها برتصویر آنند. آنها دوست دارند که ۲۴ ساعته در کنار آقا مورد علاقه شان باشند و با او زمان بگذرانند که این تفاوت ممکن هست منجر به بحث و دعوا در رابطه شود.

 در این شرایط باید کمی منطقی تر عمل کـــرد. مطمئنا همه ما دوست داریم که زمان خود را در کنار عشق خانومدگی مان بگذرانیم اما از آن طرف تنهایی و حریم شخصی نیز از الزامات هر رابطه ای هست. بنابراین بهتر هست که به جای کمیت، به کیفیت رابطه بیاندیشیم. 

پسرها: برای جدا انجام گرفتن دلایل کلیشه ای می آورند

 معمولا پسرها زمانی که می خواهند به رابطه خود پایان دهند، از بیان دلایل اصلی جدایی اجتناب می کنند. جملاتی که اکثر آنها هنگام جدایی به زبان می آورند شامل: «مشکل از تو نیست، مشکل از منه» یا «حال زمان معقولی برای اینکه من در چنین رابطه ای باشم، نیست» و…. هست.

 

 تفاوت های رفتاری دختران و پسران در رابطه عاطفی

اگر چه دخترها از شنیدن این جملات بیزارند، اما گویا پسرها تمایل زیادی دارند که با بیان این دلایل به رابطه عاطفی خود خاتمه دهند. از این رو بهتر هست که دلایل شما هر چقدر هم که آزاردهنده باانجام گرفت، آنها را صادقانه بیان کنید، در غیر این صورت همه می دانند که این حرف ها بهانه ای زیاد نیست و شما را بی اعتمادتر از متداوم در نگاه دیگران نشان می دهد.

دخترها و پسرها: در برداشتن قدم نخست، هراسانند

 طبیعی هست، هیچکس دوست ندارد «نه» بشنود. اگر شما به فردی علاقمند انجام گرفته اید اما پا پیش نمی گذارید، بدین علت هست که از رانده انجام گرفتن هراسانید. این موضوع هم برای دخترها و هم برای پسرها یکسان هست، به همین دلیل هست که در اوایل آشنایی زیاد محتاطانه عمل می کنند. 

 برای رهایی از این تردید، بهتر هست که افکار منفی را از خود دور کنید و ریسک پذیرتر باشید. به جای رد انجام گرفتن، به شروع یک دهستان عاشقانه و هیجان انگیز بیاندیشید.

دخترها و پسرها: در بیان احساسات شان آقادند 

 یکی دیگر از نقاط مشترک دخترها و پسرها بیان احساسات شان هست. اگر دختری به جناب آقا علاقمند انجام گرفته اما آن را پنهان می کند، این وضعیت می تواند برای پسرها هم اتفاق بیافتد که دلیل آن همان ترس از «نه» شنیدن هست. پنهان کـــردن احساسات حتی بعد از شروع یک رابطه نیز ممکن هست اتفاق افتد.

 به عنوان مثال خانمی به همسرش نمی گوید که از دست او ناآسوده هست تنها به این علت که فکر می کند همسرش او را فردی ضعیف و حساس می خواند. اما پنهان کـــردن راز دل، در هر مرحله ای از رابطه که به سر می برید، کار اشتباهی هست. هر چه صادقانه تر عمل کنید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. 

 

برترین ها

انتهای پیام /م


ساعت: ۱۴:۰۹
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
شناسه رویداد: ۱۲۰۴۴۴۳

مشکل هستان اردبیل زیاد از آن که «آب» باانجام گرفت، «مدیریت آب» هست. قطعا بی‌کفایتی مسئولین در این میان نقش حیاتیی دارد، چیزی که مدیر مجمع نمایندگان هستان اردبیل نیز به آن اذعان کـــرده هست.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ به گرازش از آران مغان،رود خانه مرزی ارس همواره آن‌قدر پرآب بود که خشک انجام گرفتن آن به ذهن هیچ‌کس نمی‌رسید، خشکسالی از جنس کاهش آب یا بهتر بگیم کاهش حق آبه هستان اردبیل از رودخانه ارس که اتفاق جدیدی را در مقابل دیدگان ساکنان حواشی ارس به نمایش گذاشته هست، اتفاقی تلخ و غیرقابل باور.


پای صحبت زیادی از آقام و اهالی مغان که می‌نشینیم کاهش از علل کارشناسی و واقعی در صحبتشان در مورد وضعیت آب در رودخانه ارس می‌شنویم چنانکه زیادی از آقام این ناحیه کاهش حق آبه ارس را علت اصلی کاهش آب رودخانه ارس می‌دانند.


این روزها اگر گذرتان به رودخانه ارس در ناحیه پارس آباد مغان افتاده باانجام گرفت در مقایسه با ‌سال های گذشته آبی ندارد. ‌رودخانه ارس که زمانی پرآب بوده اما حالا رویدادی از پرآبی نیست. پشت سد میل مغان هم آب زیاد بود اما حالا پشت این سد هم کم‌آب هست. اما برهستی علت کاهش آب رودخانه ارس چیست؟


پاسخ این سئوال را شاید می توان در لابه لای نقل کردان مسئولان هستان آذربایجان شرقی، ارومیه و اردبیل جستجو کـــرد، آنجایی که پای حق آبه ارس میان این سه هستان باز انجام گرفت.


آنجایی که مدیرعامل شرکت آب ناحیه ای آذربایجان شرقی یک هفته پیش از تصویب هستفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه طی روزهای اخیر در شورای اقتصاد رویداد داد.


غلامرضا هاشمی گفت: با مجوز شورای اقتصاد برای طرح انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه مبلغ ۶۸۸ میلیون یورو تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) پیش بینی انجام گرفته هست.


به نقل کرد مدیرعامل آب ناحیه ای آذربایجان شرقی، شرکت مذکور جهت انجام صرفه جویی در هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های بهره برداری نسبت به یکپارچه سازی طرح‌های سه گانه واقع در ناحیه شامل تأمین آب کشاورزی دشت‌های گلفرج، یکانات و هرخانومدات، آبرسانی به مرند و انتقال آب از ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه اقدام نموده هست.


به نقل کرد هاشمی، عملیات اجرایی قسمت مشترک طرح به طول حدود ۳۵ کیلومتر از محل اعتبارات طرح‌های مرزی با اعتباری به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال شروع انجام گرفته و هم اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.


این نقل کردان مدیرعامل آب ناحیه ای آذربایجان شرقی در حالی هست که مدیر دفتر هستانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی در این باره گفت: هیچ طرحی برای انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه وجود ندارد و رویدادهای مربوط به آن با اهداف خاصی در رسانه‌ها انتشار می‌یابد!


فرهاد سرخوش با اشاره به کذب بودن اخبار منتشر انجام گرفته مبنی بر انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه اظهار داشت: پلن انتقال آب مربوط به دشت شبستر هست و با دنبال توسعه و ترویج کشاورزی در آن ناحیه و تأمین آب شرب سالم و مورد نیاز بهداشت و صنعت کلان‌منطقه تبریز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین مراکز جمعیتی و صنعتی کشور و سایر منطقهها و روستاهای واقع در راه خط انتقال در منطقهستان‌های تبریز، شبستر، مرند و جلفا انجام می‌گیرد.


وی افزود: انتقال آب از ارس به دشت شبستر و در اثنای آن به دریاچه ارومیه توسط مدیرعامل آب ناحیه‌ای آذربایجان شرقی مطرح انجام گرفته و دنبال از آن مجاب کـــردن دفتر مرکزی ستاد احیای دریاچه ارومیه به تخصیص اعتبار برای این طرح هست!


بحث حق آبه ارس در حالی هست که رضا کریمی نماینده آقام اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می گوید: بحث انتقال آب ارس به برخی منطقههای آذربایجان شرقی بحث تازه ای نیست بلکه از سالیان قبل مطرح بوده ولی انتقال آن تنها برای شرب آن هم بر اساس حقابه مقدور هست.


وی افزود: انتقال آب رود خانه ارس به برخی منطقههای تبریز به قصد شرب بر اساس حقابه تعیین انجام گرفته سه هستان مقدور هست و هیچ گونه برداشت غیر قانونی و خارج از حقابه از این رودخانه امکان پذیر نیست.


نماینده آقام اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: حقابه هستان اردبیل از رودخانه ارس به میزان ۴۹ درصد هست و مازاد آن به هستان های دیگر از جمله آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی با دنبال شرب قابل انتقال هست.


کریمی این را هم اضافه کـــرد: برای انتقال آب ارس به هستان آذربایجان شرقی هم دنبال بررسی کارشناسی هستیم که آیا واقعا به منظور تامین آب شرب این طرح اجرا می شود یا با اهداف غیر شرب و اگر با دنبال آب شرب نباانجام گرفت قطعا نمایندگان هستان در مجلس جلوی آن را گرفته و مخالفت خود را اعلام خواهیم کـــرد.


این نقل کردان کریمی نماینده آقام اردبیل در حالی هست که صدیف بدری دیگر نماینده اردبیل و مدیر مجمع نمایندگان هستان به این موضوع اذعان کـــرده هست که متاسفانه مسئولین تایم هستان از جمله هستانداران و مدیرعامل آب ناحیه‌ای تایم هستان توجه کافی را در مورد اجحاف حق آبه هستان نداشته‌اند.


وی افزود: طبق طرح، سهم آب هستان آذربایجان شرقی برای تامین آب شرب و صنعتی تبریز، مرند، شبستر و روستاهای اطراف هست و نمی‌تواند برای آبیاری بخش کشاورزی دشت تبریز و شبستر هستفاده شود.


نقل کردگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه به غیر از بحث آب شرب، این پروژه به لحاظ اقتصادی برای صنایع هستان‌های یادانجام گرفته نیز توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کـــرد: متاسفانه در تخصیص جدید، آب شرب منطقهها و روستاهای دشت مغان و هستان اردبیل مورد توجه واقع نانجام گرفته هست ولی برای هستان همسایه این سهم در نظر گرفته هست که جای سوال و باخانومگری جدی هست.


بدری گفت: مقرر انجام گرفت بعد از بررسی مطالعات طرح توسط مجمع نمایندگان هستان، جلسه‌ای در وزارت نیرو تا پایان مهرماه برگزار شود تا در مورد تخصیص تکمیل سهم هستان اردبیل اطمینان تکمیل حاصل شود.


مدیر مجمع نمایندگان هستان اردبیل تاکید کـــرد: ما اجازه نخواهیم داد در حالی که روستاهای دشت مغان و هستان اردبیل از کم‌آبی رنج می‌برند، روستاهای هستان‌های همسایه از آب رودخانه ارس سیراب شوند و به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد آب رودخانه ارس برای آبیاری کشاورزی هستان‌های دیگر مورد هستفاده قرار گیرد.


اخبار متناقض مربوط به حق آبه ارس در حالی از سوی مسوولان هستانهای آذربایجان شرقی، ارومیه و اردبیل مطرح هست که تا کنون آقام ناحیه مغان هنوز سردرگم مانده اند که کدامیک از حرف های مسئولان هستانی را باور کنند، که آیا سهم حق آبه این ناحیه کاهش یافته هست یا خیر؟


آیا در این میان سیهست کاری از سوی برخی مسوولان هستان حکم کـــرده تا کاهش حق آبه ارس ناحیه را به لقای رسیدن به مقاصد خویش ترجیح دهند؟


ارس حیاتی‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه شمالی ایران در ناحیه آذربایجان هست که از غرب جلفا تا پارس آباد مغان (هستان اردبیل) در طول نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان جریان دارد که در زبان آذربایجانی ‘آراز’ نقل کرد می‌شود، که پس از طی مسافتی، سرانجام به دریای خزر می‌ریزد.


تصویر ها زیر از حاشیه رودخانه مرزی ارس در امتداد نقطه صفر مرزی منطقهستان پارس آباد مغان توسط رویدادنگار آران مغان گرفته انجام گرفته هست که نشان از کاهش آب این رودخانه حکایت دارد.


 


////


انتهای پیام/

چگونه با پسوریازیس کنار بیاییم؟

دسته بندی : بلاگی تاریخ : شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶

به نقل پایگاه رویدادی تحلیلی طنین یاس،  پسوریازیس یکی از بیماری‌های مزمن پوستی هست که بر اثر حمله سیستم ایمنی به بافت سالم پوست ایجاد می‌شود و لک‌هایی قرمزرنگ با پوشش صدفی ایجاد می‌کند. این بیماری در ۳۰ درصد از موارد تنها به علائم پوستی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند با درگیری مفاصل آنها را به‌تدریج خشک و تخریب کند.

 

این خشکی به‌تدریج باعث ایجاد التهاب در مفصل و بروز درد و ناآسودهی حین فعالیت می‌شود. درد ناشی از این اختلال گاهی به قدری انجام گرفتید هست که فرد را از خانومدگی روزمره بازمی‌دارد.

 

این بیماری که تحت‌عنوان آرتریت پسوریاتیک شناخته می‌شود، اگر به‌موقع تحت‌درمان قرار نگیرد منجر به آسیب دائمی ‌مفاصل خواهد انجام گرفت، بنابراین تشخیص به‌موقع و آگاهی از راه‌های کنترل آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست؛ از مصرف داروهای ضدالتهاب غیرهستروئیدی گرفته تا تغییرات شیوه خانومدگی مثل ورزش کـــردن، خواب کافی و توجه به وضعیت بدن. در این مقاله با ۳۱ راهکار برای مدیریت علائم آرتریت پسوریاتیک آشنا خواهید انجام گرفت.

 

 چگونه با پسوریازیس کنار بیاییم؟

۱٫اضافه‌‌وخانومتان را کاهش دهید


افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک در معرض خطر افزایشی برای اضافه وخانوم قرار دارند. وخانوم اضافی خود یکی از عوامل تانجام گرفتید فشار بر مفاصل و دردهای مفصلی هست. چاقی خطر بیماری‌های قلبی- عروقی، دیابت و نشانگان متابولیک را نیز افزایش می‌دهد. پایانی این بیماری‌ها برای افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک یک خطر محسوب می‌شوند. کاهش وخانوم نه‌تنها فشار را از روی مفاصل برمی‌دارد، بلکه اثرگذاری داروهای آرتریت پسوریاتیک را نیز افزایش می‌دهد.


۲٫ ورزش را فراموش نکنید


ورزش سبک برای افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک می‌تواند مفید باانجام گرفت. شنا و راه رفتن از انتخاب‌های معقول در این زمینه هستند. این دو ورزش را می‌توانید در هستخر با یکدیگر ترکیب کنید یعنی در آب قدم بخانومید. داشتن یک پلن منظم ورزشی برای این بیماران زیاد حیاتی هست. برای انتخاب بهترین ورزش با پزشک خود مشورت داشته باشید. ورزش‌های سنگین مثل وخانومه‌برداری برای این افراد معقول نیستند.


۳٫ به خودتان فشار نیاورید


گاهی اوقات حتی یک ورزش سبک هم می‌تواند به مفاصل فشار بیاورد. در صورت بروز درد باید به‌طور متایم از ورزش دست بکشید. اگرچه برای رسیدن به اهداف ورزشی و تناسب اندام لازم هست از حد توان خود فراتر رفت اما این موضوع برای مبتلایان به آرتریت پسوریاتیک صدق نمی‌کند. این افراد باید صرفا در حد توان خود ورزش کنند.


۴٫ از تای‌چی کمک بگیرید


حرکات این ورزش رزمی چینی از زمان‌های قدیم برای افراد مبتلا به دردهای مفصلی توصیه می‌انجام گرفت. تای چی یک ورزش زیاد عالی برای کمک به افزایش قدرت عملکـــرد بدن در فعالیت‌های روزمره هست. بعضی‌ها نیز با یوگا به آرامش می‌رسند، اما باید بدانید بعضی از حرکات در این ورزش می‌توانند باعث آسیب، به‌خصوص در ناحیه گردن شوند، بنابراین یوگا حتما باید با مراقبت و تحت‌نظر مربی حاذق انجام شود.


۵٫ کفش معقول بپوشید


تورم پا و قوزک می‌تواند کفش پوشیدن را به عملی دردناک تبدیل کند. از کفشی هستفاده کنید که به اندازه کافی برای انگشت‌ها فضا داشته باانجام گرفت و از پا حمایت کند. کفی‌ها و پد پاشنه نیز می‌توانند به کاهش درد پا کمک کنند. بهتر هست از پوشیدن کفش‌های پشت‌باز و پاشنه‌بلند بپرهیزید و به جای آنها از کفش‌های تخت صاف و بی‌پاشنه هستفاده کنید.


۶٫ از خواب کافی غافل نشوید


خستگی یکی از شکایات شایع افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک هست. در یک مطالعه مشخص انجام گرفت حدود ۵۰ درصد از این بیماران دچار مشکل در خواب هستند. برای کاهش این مشکلات باید از قواعد بهداشت خواب پیروی کنید. برای مثال باید مصرف کافئین و نیکوتین را کاهش دهید و هر روز ورزش سبک داشته باشید. همچنین باید هر شب و صبح در ساعات معینی به خواب بروید و از خواب بیدار شوید.


۷٫ در وضعیت درست بخوابید


وضعیت قرار گرفتن بدن در خواب به اندازه وضعیت بیداری حیاتی هست. اگر به پهلو می‌خوابید باید بین زانوهایتان یک بالش قرار دهید تا لگن در حالت معقول قرار بگیرد. اگر در یک طرف بدن دچار تانجام گرفتید درد و علائم هستید نباید روی آن سمت بخوابید. بالشی را انتخاب کنید که سر را زیاد از حد بالا قرار ندهد یا باعث کشش زیاد از حد گردن نشود. تا جایی که می‌توانید سیستم اسکلتی خود را در خواب از حالت طبیعی خارج نکنید.


۸٫ قوز نکنید


وضعیت بدن برای مبتلایان به اختلالات اسکلتی-عضلانی از جمله آرتریت پسوریاتیک، حیاتی و حیاتی هست. امروزه با هستفاده از رایانه، لپ‌تاپ و تلفن‌های هوشمند آمار ابتلا به مشکلات و دردهای اسکلتی- عضلانی زیاد افزایش یافته هست.

 

هستفاده از این وسایل باعث می‌شود به جلو خم شوید و شانه‌هایتان را گرد کنید. بعضی از افراد مبتلا به آرتروز و آرتریت پسوریاتیک ممکن هست حتی برای کاهش دردهای خود هنگام هستفاده از این وسایل افزایش قوز کنند زیرا در این حالت احساس آسودهی افزایشی دارند در صورتی که این کار به‌تدریج باعث تانجام گرفتید دردهای آنها می‌شود. برای جلوگیری از این حالت باید بالاتنه خود را تا جایی که می‌توانید صاف نگه دارید و شانه‌ها و سر را عقب بدهید.


۹٫ مراقب چشم‌هایتان باشید


یووئیت یا تورم دردناک چشم در افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک افزایش دیده می‌شود. این بیماران نباید ویزیت‌های منظم چشم را فراموش کنند. تشخیص و درمان به‌موقع یووئیت می‌تواند از آسیب بینایی جلوگیری کند.


۱۰٫ در انتخاب کیف و جواهرات دقت کنید


ابتلا به آرتریت پسوریاتیک به معنی خداحافظی با کیف‌ها یا جواهرات مد روز نیست، اما باید کیفی را انتخاب کنید که کوچک باانجام گرفت و وخانوم و فشار اضافه بر مفاصل وارد نکند. به جای گرفتن کیف با دست بهتر هست آن را روی دوش خود حمل کنید تا به مفاصل ظریف دست آسیبی وارد نشود. هستفاده از کیف‌های کمری و کیف‌هایی که روی دوش و تنه به‌صورت مورب قرار می‌گیرند نسبت به کیف‌های دستی و شانه‌ای بهتر هست.


۱۱٫ از داروها کمک بگیرید


هستفاده درست و معقول از داروها در بهبود علائم آرتریت پسوریاتیک و جلوگیری از تخریب مفاصل در فردا نقش زیاد حیاتیی ایفا می‌کند. از داروهای ضدالتهاب غیرهستروئیدی بدون نسخه (NSAIDs) مثل آسپیرین و ایبوپروفن گرفته تا داروهای مخصوص بیماری‌های روماتیسمی (DMARDs)؛ امروزه گروه‌های مختلف دارویی برای این بیماری در دسترس هستند. اغلب افراد مبتلا به این بیماری با مصرف دارو بیماری خود را تحت‌کنترل درمی‌آورند. درمورد داروهای معقول برای خود با پزشکتان مشورت کنید.


۱۲٫ از درمان ناامید نشوید


هر یک از گروه‌های مختلف دارویی آرتریت پسوریاتیک برای گروهی از افراد معقول هستند. ممکن هست شما با مصرف یک یا دو نوع دارو پاسخ نگیرید. این موضوع دلیل نمی‌شود که از درمان ناامید شوید، بلکه باید تحت‌نظر پزشک کلاس‌های مختلف دارویی را امتحان کنید تا در نهایت داروی معقول خود را بیابید. متخصصان معمولا داروهای رده نخست، دوم و سوم را به ترتیب برای بیماران تجویز می‌کنند تا مشخص شود به کدام بهتر پاسخ می‌دهند. خوشبختانه اغلب بیماران در نهایت داروی معقول خود را پیدا می‌کنند.


۱۳٫ در گروه‌های حمایتی عضو شوید


ابتلا به آرتریت پسوریاتیک یا هر بیماری مزمن دیگر می‌تواند باعث گوشه‌گیری، انزوا و افسردگی افراد شود. درد و ناآسودهی حاصل از این بیماری خیلی اوقات افراد را از بیرون رفتن و تفریح کـــردن دور می‌کند. به همین دلیل روابط اجتماعی این بیماران معمولا محدود هست. عضو انجام گرفتن در یک گروه حمایتی برای بیماران آرتریت پسوریاتیک یا آرتروز می‌تواند خانومدگی را لذت‌بخش کند. اعضای این گروه‌ها شما را به نیکوی درک می‌کنند. امروزه با وجود اینترنت می‌توان به آسودهی این گروه‌ها را پیدا کـــرد و در آنها عضو انجام گرفت. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺴﻮﺭﯾﺎﺯﯾﺲ ایران می‌تواند در این زمینه شما را راهنمایی کند.


۱۴٫ مدیریت هسترس را بیاموزید


هسترس یکی از عوامل تحریکی شناخته‌انجام گرفته پسوریازیس و حملات آرتریت پسوریاتیک هست. این وضعیت می‌تواند تورم را تانجام گرفتید کند. آشنایی با تکنیک‌های مدیریت هسترس می‌تواند کیفیت خانومدگی این بیماران را ارتقا بخانجام گرفت. تنفس عمیق، یوگای سبک و مدیتیشن در این زمینه زیاد کمک‌کننده هستند.


۱۵٫ مراقب فشارخون خود باشید


تحقیقات اخیر نشان داده‌اند افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک در مقایسه با بیماران مبتلا به پسوریازیس، ۳۰ درصد افزایش به فشارخون بالا مبتلا می‌شوند. پسوریازیس خود به‌تنهایی خطر بروز بیماری‌های قلبی- عروقی را افزایش می‌دهد، بنابراین افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک در معرض خطر زیاد افزایشی برای ابتلا به این بیماری‌ها قرار دارند. اگر به این بیماری دچار هستید به‌طور منظم فشارخون و چربی‌های خونتان را بررسی کنید و آنها را در اسرع‌تایم تحت‌کنترل قرار دهید.


۱۶٫ آزمایش قند خون بدهید


بیماران مبتلا به آرتریت پسوریاتیک در معرض خطر افزایشی برای ابتلا به دیابت نوع ۲ قرار دارند، بنابراین باید به‌طور مرتب قند خون خود را اندازه‌گیری کنند. این آزمایش را می‌توان با دستگاه‌های خانگی یا در مطب پزشک انجام داد. اگر قند خون کمی بالاتر از حد طبیعی باانجام گرفت شاید بتوان آن را با رژیم غذایی سالم، ورزش و شیوه خانومدگی درست کاهش داد و از ابتلا به دیابت پیشگیری کـــرد. در این مورد حتما به توصیه‌های پزشک خود عمل کنید.

 

 چگونه با پسوریازیس کنار بیاییم؟


۱۷٫ افسردگی را درمان کنید


حدود ۶۰ درصد از مبتلایان به پسوریازیس افسردگی را تجربه می‌کنند، بنابراین مبتلایان به آرتریت پسوریاتیک نیز در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند. بعضی از داروهای درمان آرتریت پسوریاتیک نیز ممکن هست علائم افسردگی را تانجام گرفتید کنند. در این مورد حتما با پزشک خود مشورت کنید.


۱۸٫ دوش آب گرم بگیرید


مبتلایان به آرتریت پسوریاتیک معمولا صبح‌ها با احساس خشکی مفاصل و درد بیدار می‌شوند. دوش آب گرم بعد از بیدار انجام گرفتن می‌تواند این علائم را بهبود بخانجام گرفت. اگر دست‌هایتان دردناک هستند آنها را تعداد دقیقه زیر شیر آب گرم بگیرید.


۱۹٫ تحت‌نظر پزشک متخصص باشید


مشورت با روماتولوژیست برای مدیریت بلند‌مدت آرتریت پسوریاتیک ضروری هست. این متخصص نه‌تنها وضعیت شما را به دقت تحت‌بررسی قرار می‌دهد، بلکه با آگاهی از جدیدترین و موثرترین داروها به درمان هرچه بهتر دردهای مفصلی کمک می‌کند.


۲۰٫ سیگار نکشید


سیگار کشیدن نه‌تنها در بروز سرطان ریه، گلو، پانکراس، بیماری‌های مزمن ریوی، بیماری‌های قلبی و… نقش دارد، بلکه علائم آرتریت پسوریاتیک را نیز تانجام گرفتید می‌کند. نتایج یک مطالعه روی ۱۵۰۰ بیمار مبتلا به آرتریت پسوریاتیک نشان داد سیگاری‌ها کاهش به دارو پاسخ می‌دهند و دیرتر بهبود پیدا می‌کنند.


۲۱٫ رژیم غذایی سالمی داشته باشید


تورم حاصل از آرتریت پسوریاتیک می‌تواند به عروق خونی آسیب برساند و خطر بیماری‌های قلبی را بالا ببرد. خوردن میوه و سبزی تازه و غلات تکمیل و دوری از چربی‌های اشباع و مواد غذایی تصفیه‌انجام گرفته می‌تواند خطر این بیماری‌ها را کاهش دهد.


۲۲٫ ماهی بخورید


مکمل‌های روغن ماهی یا مصرف مرتب ماهی‌های چرب مثل سالمون و ماکارل نه‌تنها به سلامت قلب کمک می‌کند، بلکه التهاب را در بدن کاهش می‌دهد. توصیه می‌شود هر هفته ۲ وعده ماهی چرب بخورید یا برای مصرف مکمل‌های روغن ماهی با پزشک خود صحبت کنید.


۲۳٫ ذخایر ویتامین D بدن را پر کنید


تحقیقات نشان داده‌اند کمبود ویتامین D در افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک افزایش دیده می‌شود. مدارک زیادی وجود ندارد که نشان دهد مقادیر افزایش ویتامین D به بهبود این بیماری کمک می‌کند، اما این ویتامین برای سلامت بدن و هستخوان‌ها زیاد حیاتی هست. ویتامین Dرا می‌توانید از طریق نور آفتاب یا مکمل‌های خوراکی و تزریقی دریافت کنید. درمورد زمان لازم برای خوابیدن در آفتاب یا مکمل‌های مورد نیاز خود حتما با پزشک مشورت کنید.


۲۴٫ به جای کشیدن، هل دهید!


کیف‌ها، کیسه‌ها و حتی کوله‌پشتی و ساک مسافرتی روی مفاصل و ستون فقرات فشار وارد می‌کنند. کیف‌های چرخ‌دار برای افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک بهترین انتخاب هستند. کیفی را انتخاب کنید که بتوانید آن را به جلو هل بدهید تا اینکه آن را روی زمین دنبال خود بکشید. کیف‌های ۴ چرخ در این زمینه عالی هستند زیرا حین راه رفتن به آسودهی با شما حرکت می‌کنند.


۲۵٫ وخانوم را تقسیم کنید


اگر می‌خواهید وسیله یا کیسه‌ای حمل کنید باید وخانوم آن را بین دو دست تقسیم کنید، نه اینکه پایان کیسه‌ها را در یک دست بگیرید. همچنین بهتر هست وخانوم را روی مفاصل بزرگ‌تر بیندازید. مثلا به جای گرفتن کیسه یا کیف با انگشت‌ها آن را روی بازو بیندازید.


۲۶٫ از ادویه‌جات هستفاده کنید


زردچوبه دارای خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی هست، بنابراین می‌تواند به کنترل حملات التهاب در پسوریازیس و آرتریت پسوریاتیک کمک کند. غذاهای خود را با این ادویه یا ادویه کاری طعم‌دار کنید. همچنین می‌توانید زردچوبه را به‌صورت کپسول‌انجام گرفته یا مکمل هستفاده کنید. برای انتخاب مکمل‌های ضدالتهاب حتما با پزشک مشورت داشته باشید.


۲۷٫ از دسته و دستگیره کمک بگیرید


برای آشپزخانه، قاشق‌ها و لوازمی را انتخاب کنید که دارای دسته بلند و بزرگی هستند، به‌خصوص اگر از درد مفاصل دست و مچ رنج می‌برید. دستگیره‌های در نیز بهتر هست به سمت بالا و پایین حرکت کنند تا اینکه چرخشی باشند.


۲۸٫ وسایل خانه را تغییر دهید


تغییرات کوچک در خانه می‌تواند باعث تاثیرات بزرگ در کیفیت خانومدگی مبتلایان به آرتریت پسوریاتیک شود. برای مثال اگر قصد خرید ماشین لباسشویی دارید، ماشینی را بخرید که در آن از جلو بازمی‌شود و نه از بالا.


۲۹٫ از مصرف الکل دوری کنید


مصرف الکل می‌تواند به کبد آسیب جدی وارد کند، حتی اگر فرد تکمیلا سالم یا جوان باانجام گرفت. الکل علائم پسوریازیس را تانجام گرفتید می‌کند، بنابراین می‌تواند در تانجام گرفتید درد و التهاب آرتریت پسوریاتیک نیز نقش داشته باانجام گرفت. علاوه بر این، الکل در تاثیرگذاری بعضی از داروها اختلال ایجاد می‌کند.


۳۰٫ بیماری خود را مدیریت کنید


اگر به پسوریازیس مبتلا هستید و درعین حال از آرتریت پسوریاتیک رنج می‌برید، کنترل علائم پوستی نشان می‌دهد بیماری خود را تحت‌کنترل نگه داشته‌اید. خوشبختانه زیادی از داروهای پسوریازیس برای آرتریت پسوریاتیک نیز تجویز می‌شوند. بعضی از عوامل تحریکی این دو بیماری نیز مشترک هستند؛ از جمله هسترس، عفونت‌های پوستی و عفونت‌های هسترپتوکوکی. آشنایی با عوامل تحریکی و راهکارهای کنترل این دو بیماری می‌تواند کیفیت خانومدگی بیمار را به کلی تغییر دهد.


۳۱٫ خود را درگیر خانومدگی کنید


اگر قبل از تشخیص بیماری یک باغبان بودید، هنوز هم می‌توانید دست در خاک و گل کنید و از کار خود لذت ببرید. فقط ممکن هست لازم باانجام گرفت این کار را با نشستن روی صندلی انجام دهید تا اینکه روی زمین زانو بخانومید. آرتریت پسوریاتیک نباید باعث شود از کار و خانومدگی روزمره خود دور بمانید. کافی هست شیوه درست انجام فعالیت‌های مختلف را بیاموزید تا به خانومدگی قبلی خود بازگردید. پزشک در این مورد می‌تواند راهنمای نیکوی باانجام گرفت.

آرتریت پسوریاتیک چیست؟


آرتریت پسوریاتیک نوعی بیماری مزمن خودایمنی هست که گاهی با روماتیسم مفصلی و هستئوآرتریت (آرتروز) اشتباه گرفته می‌شود. در این بیماری، سیستم ایمنی بدن به بافت مفاصل، به‌خصوص انگشت‌ها، قوزک، زانوها، مچ و حتی گردن و ستون فقرات حمله می‌کند و باعث علائمی‌ مانند درد، ورم و خشکی در مفاصل می‌شود.

 

اگر آرتریت پسوریاتیک به‌موقع تشخیص داده نشود و بدون درمان باقی بماند منجر به آسیب دائمی در مفاصل خواهد انجام گرفت. این بیماری معمولا در سنین ۳۰ تا ۵۰ سالگی ظاهر می‌شود، اگرچه در کودکی هم می‌تواند آغاز شود. جناب آقاان و خانم‌ها هر دو به یک اندازه در معرض خطر ابتلا به آرتریت پسوریاتیک قرار دارند. در حال حاضر برای این بیماری درمان قطعی وجود ندارد، اما علائم آن قابل‌کنترل هست. در صورتی که آرتریت پسوریاتیک منجر به تخریب مفاصل شود، فرد باید جراحی تعویض مفصل انجام دهد.


• ارتباط این بیماری با پسوریازیس: آرتریت پسوریاتیک معمولا در افراد مبتلا به پسوریازیس دیده می‌شود. پسوریازیس نوعی بیماری مزمن پوستی هست که بر اثر حمله سیستم ایمنی به بافت پوست ایجاد می‌شود و لک‌های قرمز پوشیده انجام گرفته با فلس‌های نقره‌ای روی پوست ایجاد می‌کند. درواقع، حدود ۳۰ درصد از مبتلایان به پسوریازیس به آرتریت پسوریاتیک نیز مبتلا می‌شوند. در افزایش این افراد، درگیری مفصلی حدود ۵ تا ۱۰ سال بعد از ظهور علائم پوستی دیده می‌شود.

 

به صورت حتم در بعضی موارد درگیری مفصلی قبل از علائم پوستی پسوریازیس اتفاق می‌افتد. در ۱۰ درصد از افراد نیز پسوریازیس و آرتریت پسوریاتیک با هم ایجاد می‌شوند. انجام گرفتت پسوریازیس بیانگر انجام گرفتت آرتریت پسوریاتیک نخواهد بود. گاهی علائم آرتریت پسوریاتیک زیاد خفیف هستند.


• علائم آرتریت پسوریاتیک: مفاصل افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک معمولا قرمز و در لمس دردناک هستند. خشکی صبحگاهی مفاصل از مشکلات شایع این افراد هست. مانند دیگر بیماری‌های خودایمنی، علائم این بیماری به‌صورت دوره‌ای خاموش می‌شود و مجدد انجام گرفتت می‌یابد. درد آرتریت پسوریاتیک اغلب غیرمتقارن هست. برای مثال یکی از زانوها ممکن هست دچار مشکل شود، اما دیگری سالم بماند در صورتی که دردهای ناشی از روماتیسم معمولا دوطرفه هستند. تورم انگشت‌های دست و پا یکی از نشانه‌های نیکو برای افتراق آرتریت پسوریاتیک از دیگر بیماری‌های مفصلی مثل روماتیسم هست. این حالت در ۴۰ درصد از افراد مبتلا به آرتریت پسوریاتیک دیده می‌شود. بدشکلی انگشت‌ها نیز در ۵ درصد از بیماران بروز پیدا می‌کند.


آرتریت پسوریاتیک علاوه بر مفاصل می‌تواند باعث درد و التهاب نقاط دیگر مثل محل اتصال تاندون یا لیگامان با هستخوان شود. این علائم در پا ممکن هست با خار پاشنه (پلانتار فاشیاتیس) اشتباه گرفته شود. در بعضی موارد، ناخن‌ها نیز بر اثر این بیماری رنگ‌پریده و دچار نقاط ریز فرورفته می‌شوند. حتی گاهی ناخن می‌افتد. به صورت حتم این حالت در آقاها شایع‌تر از خانم‌ها هست و فقط در ۵ درصد از بیماران دیده می‌شود. مبتلایان به آرتریت پسوریاتیک معمولا دردهای پشت را هم تجربه می‌کنند.

 

این درد می‌تواند در محل خشکی و التهاب مفاصل ستون فقرات، گردن، لگن یا تاندون‌ها و لیگامان‌های متصل به ستون فقرات ایجاد شود. درواقع، از هر ۵ فرد مبتلا ۱ نفر دچار درد در مفاصل ستون فقرات می‌شود. در ۵ درصد از بیماران نیز درد ستون فقرات تنها علامت آرتریت پسوریاتیک هست.

 

آرتریت پسوریاتیک مانند دیگر بیماری‌های خودایمنی،می‌تواند باعث خستگی و بی‌حالی شود. این موضوع دلایل زیادی دارد. تحقیقات نشان داده‌اند افرادی که دچار درد و ناتوانی جسمی یا هسترس روانی هستند، افزایش احساس خستگی را تجربه می‌کنند. التهاب ناشی از این بیماری از دیگر دلایل ایجاد خستگی هست. خوشبختانه داروهای آرتریت پسوریاتیک معمولا این وضعیت را بهتر می‌کنند. یکی دیگر از علائم این بیماری، تار انجام گرفتن، قرمزی و حساسیت چشم به نور هست. به صورت حتم این علائم در دیگر بیماری‌های خودایمن مثل روماتیسم مفصلی و ام‌اس نیز دیده می‌شوند..

 

هفته نامه سلامت

انتهای پیام /م


ساعت: ۱۰:۲۴
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۷
شناسه رویداد: ۱۲۰۳۸۹۳

تخلیه فاضلاب خانگی برخی منطقهوندان زاهدان در سایه عدم نظارت مسئولین خانومگ خطر زیست محیطی را برای منطقهوندان این منطقهستان به صدادر آورده هست.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ؛ به گرازش از عصرهامون، عدم نظارت بر تخلیه فاضلاب خانگی در بخشی از خیابان های زاهدان سبب انجام گرفته تا بو و انباشت فاضلاب در این منطقهستان مشکلاتی را برای برخی دیگر از منطقهوندان به وجود آورد و این موضوع سبب اعتراضات زیادی به این پایگاه رویدادی شود.

در تماسی که برخی منطقهوندان خیابان بابائیان و رسالت زاهدان با پایگاه رویدادی عصرهاون داشتند از انباشت حجم وسیع آب جوی در خیابان های این منطقهستان ابراز گلایه کـــرده و خوهستار پیگیری این موضوع از رویدادنگار عصرهامون انجام گرفتند.

یکی از منطقهوندان گفت: انباشت آب جوی سبب مشکلاتی در عبور و مرور آقام و وسایل نقلیه انجام گرفته هست.

وی ادامه داد: با وجود اینکه یک ماه از انباشت آب جوی در این ناحیه می گذرد اما هنوز منطقهداری اقدامی در این خصوص نکـــرده هست.


منطقهوند دیگری از انباشت زباله در خیابان رسالت زاهدان ابراز گلایه کـــرد و نقل کرد بود که بارها شاهد انباشت زباله در مدت زمان طولانی هستیم و علی رغم تماس با منطقهداری کسی پاسخگو نیست.

در ادامه در تماسی که رویدادنگار اجتماعی عصرهامون با محمد امیر براهویی سرپرست معاونت خدمات منطقه منطقهداری زاهدان داشت، وی با بیان اینکه علت تجمع آب جوی ها در خیابان تخلیه فاضلاب خانگی منطقهوندان هست، گفت: متاسفانه برخی منطقهوندان فاضلاب خانگی را در جوی های آب رها سازی می کنند و نخستین بادی که بوزد و پلهستیکی با خود بیاورد راه جوی مسدود می شود و آب بالا می خانومد.

وی ادامه داد: زباله های منطقهستان زاهدان درساعت مقرر جمع آوری می شود اما متاسفانه برخی آقام رعایت نمی کنند و در خارج تایم تعیین انجام گرفته اقدام به تخلیه زباله می کنند.


براهویی خاطر نشان کـــرد: انتظار ما از منطقهوندان آن هست که برای داشتن منطقهی تمییز همکاری افزایشی با پاکبانان داشته باشند و از ریختن زباله در روز در معابر پرهیز کنند.

سرپرست معاونت خدمات منطقه منطقهداری زاهدان با بیان اینکه بنده هر روز صبح راس ساعت ۵ شخصا بازدید میدانی از سطح ناحیه دارم ، افزود: هر روز همه معابر منطقه بخصوص مناطق شمالی بررسی می شوند و خیابان رسالت که ناحیه محروم تری هست پاکسازی زباله هاسه بار در روز انجام می شود.
انتهای پیام/

آیا شما افسرده اید؟ | پورتال جامع طنین یاس

دسته بندی : بلاگی تاریخ : شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶

به نقل پایگاه رویدادی تحلیلی طنین یاس، افسردگی معضلی هست که در پایان جوامع وجود داشته و روز به روز در حال گسترش و افزایش انجام گرفتن هست. زیادی از افراد از سنین پایین به این بیماری دچار می‌شوند و خیلی از افراد افسرده هم هستند که هیچگاه اقدام به درمان مشکل خود نمی‌کنند.

 

 آیا شما افسرده اید؟

 


 ۲. افسردگی می‌تواند باعث شود که ۳ یا ۴ برابر افزایش از دیگران خواب ببینید.

 

 ۳. احتمال بروز افسردگی در خانومان ۲ برابر افزایش از آقاان هست.

 

 ۴ . افسردگی مزمن می‌تواند با بالابردن پروسهٔ افزایش سن سلول‌ها، باعث شود که از نظر بیولوژیکی پیرتر بنظر برسید.


 ۵. ۱ نفر از هر ۸ نوجوان آمریکایی مبتلا به افسردگی هست.

 

 ۶. تحقیقات نشان داده‌اند که کمدین‌ها و افراد بامزه افزایش از دیگران افسرده هستند.

 

  ۷. تعداد مبتلایان به افسردگی امروزه ۱۰ برابر سال ۱۹۴۵ هست.

 

  ۸. افرادی که تایم زیادی را در اینترنت می‌گذرانند افسرده‌تر، تنها‌تر و از نظر روانی بی‌ثبات‌تر از دیگران هستند.

  ۹. ایسلند بالاترین نرخ هستفاده از قرص‌های ضدافسردگی را دارد.

 ۱۰. آبراهام پیوندلن از افسردگی رنج می‎برد و از حمل چاقو با خود اجتناب می‌کـــرد، دلیلکه می‌ترسید با آن کاری دست خودش بدهد.

 ۱۱. ۱ نفر از هر ۵ نفر در فرانسه افسردگی را تجربه کـــرده هست که این آمار فرانسه را به افسرده‌ترین کشور دنیا تبدیل می‌کند.

 

 ۱۲. زیگموند فروید مصرف کوکائین را به عنوان درمانی برای افسردگی و اعتیاد به الکل و مورفین پیشنهاد می‌کـــرد.


 ۱۳. حتی رویدادهای مثبت مثل فارغ التحصیلی، ازدواج کـــردن و پیداکـــردن شغل جدید هم می‌توانند باعث افسردگی شوند.

 ۱۴. حدود ۳۰٪ از کسانی که مواد مصرف می‌کنند به افسردگی هم مبتلا هستند.


 

  ۱۵. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که کسانی که از افسردگی رنج می‎برند در معرض خطر کمبود مواد معدنی هستخوان قرارداند. خانومان افسرده مخصوصا در معرض خطر ابتلا به پوکی هستخوان می‌باشند.

 

 ۱۶. سالانه حدود ۱۵٪ از کسانی که به افسردگی مبتلا هستند خودکشی می‌کنند.

  ۱۷. در طول قرون وسطی آقام بر این باور بودند که افرادی که از لحاظ روانی بیمار هستند تحت تاثیر شیطان یا دیگر ارواح شیطانی هستند.

  ۱۸. حدودا ۸۰ درصد از کسانی که مبتلا به افسردگی هستند خودشان را درمان نمی‌کنند.

  ۱۹. کودکانی که هم مبتلا به آسم هستند و هم مبتلا به افسردگی، وضعیت آسمشان از کودکان مبتلا به آسمی که افسردگی ندارند بدتر هست.

  ۲۰. هنگامی که آقاان به اوایل ۴۵ سالگی می‌رسند، ممکن هست با خطر افزایش ابتلا به افسردگی مواجه شوند و آن هم به دلیل کاهش میزان تستسترون در آنههست.

 ۲۱. مطالعه‌ای که اخیرا انجام انجام گرفت نشان داد که پدرانی که مبتلا به افسردگی هستند، کودکانشان به احتمال افزایشی پرسروصدا هستند.

 ۲۲. کودکانی که اضافه وخانوم دارند احساس تنهایی و اضطراب افزایشی نسبت به دیگر کودکان می‌کنند. هم دختران و هم پسرانی که از کودکی افسرده می‌شوند با گذشت زمان وضعیت‌شان بدتر می‌شود.

 ۲۳. افراد افسرده افزایش از دیگران سرما می‌خورند.

 

وب سایت دیجی رو

انتهای پیام /م