عرش بلاگ

کارد به هستخوان کارگران خدماتی منطقهداری یاسوج رسید/ کارگرانی که حتی برای تهیه نان شب خود عاجز مانده اند • عرش بلاگ

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷


ساعت: ۲۳:۲۷
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
شناسه رویداد: ۱۲۷۷۷۷۷

سوز سرمای صبح یاسوج بر دستان کرخت انجام گرفته کارگران پسماند منطقهی چنان سنگینی می نماید که در پاسخ نخستین پرسش ما که تعدادماه حقوق نگرفته اید ناله ای از سر ناچاری بیرون کشید .


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ به گرازش از چهارفصل؛ هنگامی که در سطح منطقه قدم می خانومیم و  به پایان  زوایای  خانومدگی منطقهی  نظری  می افکنیم  به وضوح می بینیم که نقش کارگران منطقهداری و خدمات منطقهی غیرقابل کتمان هست. اگر بخواهیم  منطقه را در یک کادر مجزا تعریف نماییم به درستی به این حیاتی دست می یابیم که وجود لاینفک خدمات منطقهداری در این صحنه مشهود هست و ایفای  زحمت کشان این عرصه زیاد از پیش نمود پیدا می کند.پایگاه رویدادی و تحلیلی چهارفصل با نگاهی به این موضوع و پیگیری وضعیت خانومدگی و معیشتی کارگران خدمات منطقهی با انجام مصاحبه های اختصاصی با این قشر زحمتکش در سطح منطقه یاسوج به این نتیجه رسیده هست که وضعیت نابه هنجار معیشتی این تلاشگران  در پی پایین بودن حقوق و دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و همینطور تعریف نانجام گرفتن وضعیت نامعقول مزایایی از قبیل اضافه کاری، تعطیلی و سایر مزایایی دیگر از قبیل عیدی و سنوات هست که در هاله ای از ابهام قرار دارد.


 


قبل از اینکه بخواهیم به حقوق حقه این کارگران زحمت کش تاملی از سر تاسف داشته باشیم باید به این نکته حیاتی و ناآسوده کننده اشاره نماییم که متاسفانه روند واگذاری شرکت های خدماتی به پیمانکاران ذینفع چنان در دستور کار قرار گرفته هست که اگر کارگران تحت الامر بخواهند راجع به نحوه دستمزد و سایر مزایای الحاقی شان در ملاعام گلایه و شکایت کنند دیگر جایی برای ماندن و کار کـــردن  در پیمانکاری مزبور را نخواهند داشت و همین امر موجب می شود که حقوق جمع کثیری از کارگران زحمت کش بدون  کاهشین  توقعات در زیر بی تدبیری بعضی از مسئولان پایمال گردد.سوز سرمای صبح یاسوج بر دستان کرخت انجام گرفته کارگران پسماند منطقهی چنان سنگینی می نماید  که در پاسخ نخستین پرسش ما که تعدادماه حقوق نگرفته اید ناله ای از سر ناچاری بیرون کشید و با مالیدن دست هایش به هم گفت: تضییع  حقوق خانوم و بچه های ما خوردن ندارد و کسی که در این راه از پایمال کـــردن حقوق طبقه ضعیف جامعه دریغ نمی ورخانومد مطمئنا روزی باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند.


 


کارگران خدمات منطقهی در ادامه افزودند: از آبانماه تا کنون از گرفتن حقوق محروم مانده ایم و برای گرفتن حتی نان برای خانواده در معذورات خانومدگی جا مانده ایم. تعطیلات هفتگی و معقولت ها برای ما چیزی گنگ و تعریف نانجام گرفته هست و در ازای روزهای تعطیلی و شیفت کاری در روز جمعه فقط ۹۰۰۰۰ هزار ریال معادل ۹ هزار تومان و آن هم با تاخیر تعدادماهه  پرداخت می گردد.


 


درد و ناآسودهی این قشر زحمتکش به همین جا ختم نمی شود و با اظهار گلایه به نحوه واریزی بیمه که هر ماه با تعدادین روز بالا و پایین از پرداخت ماهیانه ای بیمه محروم می مانیم  که این کسورات پرداختی بدون هیچ مرخصی هستعلاجی و یا غیبتی صورت می پذیرد.این قشر زحمت کش و کم ادعا راجع به پرداختی سنوات و عیدی هایشان که در پایان سال می تواند گوشه ای از مشکلات خانوادگی شان را حل نماید باز متاسفانه بدون در نظر گرفتن قانون اداره کاری با پرداختی محدود روبرو می شوند.


 


به هرحال؛ به درستی در مقابل این همه گلایه و شکایات طبقه زحمت کش جامعه چه کسانی باید پاسخگوی این همه درد و رنج باانجام گرفت و آیا متولیان امر که در حوزه منطقهداری و خدمات منطقهی انجام وظیفه می نمایند می توانند در برابر کارگران خدمات منطقهداری پاسخ درستی بیابند؟!


انتهای پیام /