عرش بلاگ

میزبانی نمایشگاه کتاب از نگاه ناشران/ «مصلی» مُسکن هست نه درمان! • عرش بلاگ

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷


ساعت: ۰۸:۴۹
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
شناسه رویداد: ۱۳۴۲۲۰۲

ناشران شرکت‌کننده در نمایشگاه کتاب پایتخت هرتعداد مصلای امام خمینی(ره) را در وضعیت فعلی به مکانی چون منطقه آفتاب ترجیح می‌دهند ولی آن را مکانی معقول برای میزبانی دائمی نمی‌دانند.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ؛ برپایی مجدد نمایشگاه کتاب پایتخت در مصلای امام خمینی(ره) پایتخت شاید در ظاهر امر قدمی‌رو به عقب باانجام گرفت اما بهتر هست با صنفی که به طور مستقیم درگیر این ماجرا هستند و چنین جابه جایی و نقل مکانی تاثیر مستقیمی‌ روی آن‌ها دارد، در این باره گفتگو کنیم.


به همین دلیل با ۱۰ مدیر نشر در حوزه ناشران عمومی‌ کشور در این باره گفتگو کـــردیم و نظرشان را درباره جا به جایی نمایشگاه از منطقه آفتاب به مصلی جویا انجام گرفتیم. نکته جالب در این زمینه، تفاوت نظرات مدیران مصاحبه شونده، از صددرصد موافق تا تکمیلا مخالف هست. این ۱۰ ناشر به طور اتفاقی و با این رویکـــرد که «مشت نمونه خروار هست»، برای گزارش انتخاب انجام گرفته‌اند.


برایند این گزارش که سعی در باخانوممایی حقیقت و نظرات ناشران دارد، به طور عمومی‌ نشان می‌دهد که بُعد مسافت منطقه آفتاب از منطقه پایتخت، تاثیر زیادی روی میزان بازدیدکنندگان نمایشگاه داشته و دارد. همچنین تخصصی نبودن فضای مصلی برای نمایشگاه کتاب، از جمله مولفه‌هایی هست که فعلا در نخستویت نخست توجه ناشران قرار ندارد و در مراتب پایین‌تری از دوری یا نزدیکی راه مورد توجه قرار می‌گیرد.


اما یک نکته حیاتی هم که در گفتگو با تعداد مدیر نشر مورد توجه قرار گرفت، عادت کـــردن مخاطب به یک مکان ثابت برای رویدادی به نام نمایشگاه کتاب پایتخت هست.


در ادامه مشروح نظر این ناشران در ادامه این گزارش می‌آید:


کوروش فقیه نصیری مدیر انتشارات آوای کلار برگشت نمایشگاه به مصلای پایتخت را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: رفت و برگشت به منطقه آفتاب برای ما خیلی دشوار و دشوار بود و هر روز ۲ ساعت در راه بودیم. نمایشگاه کتاب پایتخت نباید در منطقه آفتاب و مکانی دور باانجام گرفت، بلکه باید مکانی در دسترس داشته باانجام گرفت.


وی افزود: نمایشگاه کتاب پایتخت ایرادی هم دارد و آن این هست که نباید کتاب‌های درسی و کنکوری به همراه کتاب‌های عمومی‌در نمایشگاه حضور داشته باشند. چون نوآوری و عنوان جدید ندارند و هر سال همان عناوین قدیمی‌هستند. یعنی چیزی به آن‌ها اضافه نمی‌شود در حالی که ناشر عمومی‌موظف هست کتاب جدید به نمایشگاه بیاورد. شلوغی ایام پیش از کنکور باعث ترافیک وسایل نقلیه بیرون از نمایشگاه و حضور عده‌ای مخاطب غیرمرتبط در نمایشگاه می شود. به هر حال، برگزاری نمایشگاه در منطقه آفتاب موجب می‌انجام گرفت ما گاهی روزها ساعت ۱۱ یا ۱۲ شب به پایتخت و خانه برسیم.مجید رهبانی مدیر انتشارات جهان کتاب در گفتگویی که در این باره با رویدادنگار مهر داشت، گفت: من طی برگزاری نمایشگاه، زیاد به منطقه آفتاب نرفتم تنها یک یا دور بار به آنجا رفتم. بنابراین شاید نتوانم مقایسه ای دقیق در این باره داشته باشم. ولی بازخورد و نقل کردانی که از دیگر دوستان می‌شنوم این هستنباط را به وجود می‌آورد که افزایش ناشرها به خاطر دوری مسافت منطقه آفتاب، از برگشتن به مصلی خوشحال هستند.


این مدیر نشر ادامه داد: فضای مصلی برای برپایی نمایشگاه کتاب، کوچک و غیرهستاندار هست. منطقه آفتاب به فضای نمایشگاهی و هستاندارد نزدیک تر هست. اما چیزی که می‌بینم، مشکل دوری منطقه آفتاب از منطقه هست و می‌شنوم که دوستان می‌گویند می‌شود غیرهستاندارد بودن محل را تحمل کـــرد ولی دوری مسافت را نه. به صورت حتم این نکته را هم بگویم که امکانات منطقه آفتاب هم هنوز تکمیل نانجام گرفته بود.


مدیر نشر سایان: تزلزل در درازمدت آزاردهنده خواهد بود چون الان نمی‌دانیم سال فردا قرار هست نمایشگاه در کجا برپا شود و چه خواهد انجام گرفت! در هر صورت برپایی نمایشگاه با وضعیت فعلی در مصلی نیکو هست چون فروش ناشران نیکو خواهد بودپروین صدقیان مدیر انتشارات گل آذین و مدیر هیات‌مدیره انجمن صنفی خانومان ناشر می‌گوید: آمدن نمایشگاه به مصلی، خیلی بهتر هست. ما هم همکاری کـــردیم تا این اتفاق نیکو بیافتد. منطقه آفتاب محلی نمایشگاه و فضایش زیاد بزرگ هست اما امکاناتش تکمیل نیست و از این نظر، آزاردهنده بود؛ به ویژه دوری راه و کمبود وسایل نقلیه معقول.


وی افزود: بهتر هست دقیق صحبت کنیم. اگر الان بخواهیم حرف بخانومیم، به نوعی داریم پیش بینی‌هایی می‌کنیم که ممکن هست به وقوع نپیوندند. اما می‌توان راجع به مصلی صحبت کـــرد و آن طور که مدیر اجرایی نمایشگاه گفت سهم زیادی از بخش‌های نمایشگاه امسال زیر سقف هستند و امکانات برایشان فراهم انجام گرفته هست.


صدقیان در یک جمع‌بندی گفت: در حال حاضر مصلی برای برگزاری نمایشگاه بهتر هست چون دو خط مترو دارد و وسط منطقه قرار دارد. در نتیجه آقام آسوده تر می‌توانند به آنجا رفت و آمد کنند. منطقه آفتاب به دلیل دوری، جایی بود که خیلی از بازدیدکنندگان نمایشگاه حاضر نمی‌انجام گرفتند زحمت رفتن به آن را به خود بدهند. بودن نمایشگاه در مصلی، فرصت نیکوی را به کتابخوان‌ها می‌دهد. به صورت حتم باید در نمایشگاه امسال شرکت کنیم و ببینیم که امکانات جدید، پس از دو سال نبودن در مصلی چگونه فراهم انجام گرفته هست؟ در دوره‌های پیشین نمایشگاه که در مصلی بودیم، بخش کودک و نوجوان در فضای باز قرار داشتند؛ همین طور ناشران دانشگاهی. فقط ناشران عمومی‌بودند که داخل فضای بسته و در شبستان قرار داشتند. برای امسال نقل کرد انجام گرفته که ناشران کودک و نوجوان و دانشگاهی در فضای مسقف جا داده می‌شوند. به هر حال، عموم ناشران از این اتفاق خوشحال هستند.حامد کفاش مدیر انتشارات سایان، می‌گوید: برگزاری نمایشگاه در مصلای امام خمینی(ره) را افزایش از منطقه آفتاب می‌پسندم. دلیل اصلی اش هم بُعد مسافتی هست که منطقه آفتاب دارد. اما این سرگردانی و خانه به دوشی به هیچ وجه نیکو نیست و ناشران را آزار می‌دهد. زمانی که به منطقه آفتاب رفتیم، اتفاق نیکوی بود دلیل که قرار بود نمایشگاه تا تعداد سال در آن مکان برپا انجام گرفت ولی حالا در حال برگشتن به محل پیشین هستیم.


وی افزود: این تزلزل در درازمدت آزاردهنده خواهد بود چون الان نمی‌دانیم سال فردا قرار هست نمایشگاه در کجا برپا شود و چه خواهد انجام گرفت! در هر صورت برپایی نمایشگاه با وضعیت فعلی در مصلی نیکو هست چون فروش ناشران نیکو خواهد بود. اما همان طور که اشاره کـــردم از این دولت به آن دولت، از این منطقهداری به آن منطقهداری، نباید مکان نمایشگاه کتاب تغییر کند چون این مساله روی مخاطب تاثیر خواهد گذاشت. او به یک مکان خاص عادت کـــرده و آن را به عنوان نمایشگاه شناخته یا خواهد شناخت ولی با این تغییرها به او ضربه می‌خانومیم.


عبدالرحیم جعفری مدیر نشر نو هم معتقد هست: چنین رویدادی برای ما امری مثبت هست. به صورت حتم نمی‌دانم چه غرفه ای به ما بدهند ولی این اتفاق را رویدادی مثبت می‌دانم؛ جدا از این که مصلی از منطقه آفتاب نزدیک تر هست، یک سری از مخاطبان می‌توانند پس از تعطیلی اداره و کارشان به نمایشگاه بیایند و کتاب‌ها را ببینند. اما برای رفتن به منطقه آفتاب حوصله نداشتند. بنابراین می‌توانم بگویم که مصلی از نظر مکانی، جایگاه بهتری از منطقه آفتاب دارد.


این ناشر در ادامه گفت: به علاوه از نظر وسایل حمل و نقل هم مصلی وضعیت بهتری دارد؛ از جمله مترو و دیگر وسایل نقلیه عمومی. درست هست که ساختمان و سازه مصلی برای نمایشگاه کتاب معقول نیست ولی عادت کـــرده ایم که نمی‌شود هم خدا را خوهست هم خرما را.


جعفری گفت: بزرگ ترین عامل مثبت مصلی، همان نزدیک بودنش نسبت به منطقه آفتاب هست و منطقهوندان می‌توانند از آن بازدید کنند. اما برای رفتن به منطقه آفتاب، پلن ریزی و زدن قید یک روز کاری لازم بود. طبق مشاهداتی که طی دو سال گذشته در نمایشگاه داشتیم، تعداد بازدیدکنندگان به خاطر برگزاری در منطقه آفتاب، نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کـــرده بود.


مدیر نشر ماهابه: اگر قرار بر این بود بعد از دو سال به مصلی برگردیم، ای کاش جابه جایی صورت نمی‌گرفت. سال‌ها درباره جابجایی نمایشگاه حرف و شعار داده انجام گرفت ولی این انتقال فقط دو سال دوام آوردابوالفضل میرباقری مدیر انتشارات کتابسرای تندیس در این باره می‌گوید: نمایشگاه کتاب طی تعداد سال گذشته جابجا انجام گرفته و هنوز مسئولین امر نتوانستند مکان یابی دقیق و درستی  برای این رویداد بزرگ فرهنگی  داشته باشند. به دیگر نقل کرد این که در حالی که نمایشگاه بین المللی کتاب پایتخت بزرگترین  رویداد فرهنگی کشور هست، هنوز طی تعداد سال گذشته نتوانسته ایم ساز و کار مشخصی برای برگزاری اش داشته باشیم. چه مصلی، چه منطقه آفتاب و چه نمایشگاه بین المللی امکانات در خور و شایسته ای برای این برگزاری نمایشگاه کتاب ندارند.


وی افزود: کاربری مصلی برای برگزاری نمایشگاه معقول نیست. منطقه آفتاب دور، و هنوز تکمیل نانجام گرفته و مخاطب نمی‌تواند این دوری راه را تحمل کند. نمایشگاه بین المللی به دلیل زیر ساخت‌هایش پذیرای جمعیت میلیونی بازدید کننده نیست. اما با توجه به مشکلات و امکانات موجود، فعلا مصلی بهترین گزینه هست ولی درمان قطعی نیست. به نظرم برای دراز مدت، مسئولان امر باید چاره بهتری بیندیشند.بهروز سمامی‌ مدیر نشر ماهابه از مدیران نشری هست که به انجام گرفتت با برگشتن نمایشگاه به مصلی مخالف هست. او می‌گوید: من با جابجایی نمایشگاه از منطقه آفتاب به مصلی مخالفم. نخست این که تا مخاطب خوهست به منطقه آفتاب عادت کند، مجدد دچار جابجایی به مصلی انجام گرفت. درست هست که دسترسی به مصلی از منطقه آفتاب آسوده تر هست اما در دو سال گذشته، هستقبال مخاطب از منطقه آفتاب نشان داد که اگر تمهیداتی که در این دو سال در نظر گرفته انجام گرفت، به کار گرفته شود، بازدیدکننده منطقه آفتاب هم به اندازه مصلی هست.


این ناشر در ادامه گفت: به نظرم اگر از منظر ترافیک منطقهی به مساله نگاه کنیم، بودن نمایشگاه در منطقه آفتاب در ۱۰ روز برگزاری اش، هیچ مشکلی برای مرکز منطقه ایجاد نمی‌کند. از نظر فروش هم به نظرم، سالن‌ها و غرفه‌های منطقه آفتاب، مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند و شرایط برابری دارند که باعث می‌شود ناشر از یک فروش معقول برخوردار شود. ولی این شرایط در مصلی برای ناشران متفاوت و بسته به مکان غرفه شان در شبستان هست.


سمامی‌ در پایان نقل کردانش گفت: اگر قرار بر این بود بعد از دو سال به مصلی برگردیم، ای کاش جابه جایی صورت نمی‌گرفت. سال‌ها درباره جابجایی نمایشگاه حرف و شعار داده انجام گرفت ولی این انتقال فقط دو سال دوام آورد. دو سالی که اتفاقا اکثرا ناشران از آن رضایت داشتند.


علیرضا مدیر عرش بلاگیی مدیر انتشارات نگاه بازگشت نمایشگاه به مصلی را تکمیلا مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: نمی‌گویم تایمی نمایشگاه در منطقه آفتاب بود، بد بود ولی در مصلی، دسترسی به آن افزایش هست. فروشگاه نشر نگاه مقابل دانشگاه پایتخت هست. گاهی که در غرفه نمایشگاه از ما ۵۰ یا ۱۰۰ نسخه از یک کتاب را می‌خوهستند، با یک تاکسی یا پیک موتوری از نمایشگاه تا فروشگاه را در مدت ۱۵ دقیقه طی می‌کـــردیم اما چنین امکانی در منطقه آفتاب وجود نداشت.


این مدیر با سابقه نشر می‌گوید: بودن در منطقه آفتاب برای مخاطبان نیز مشکلاتی داشت و مرتب از آقام این گلایه را می‌شنیدیم که منطقه آفتاب دور هست. یک امکان نیکو مصلی، دسترسی نیکو با خط مترو و همچنین این هست که داخل منطقه قرار دارد.


وی ادامه داد: درست هست که نمایشگاه باید به مکانی بزرگ تر و حرفه ای تر برود ولی منطقه آفتاب هم آماده نبود و همه فازهایش اجرایی نانجام گرفته بودند. منطقه آفتاب مترو هم داشت ولی خرید و حمل کتاب در تعداد ایستگاه مترو میسر و قابل تحمل هست نه یک مسافت طولانی.


علی جعفریه مدیر نشر ثالث از جمله ناشران با سابقه می‌گوید: متداوم دنبال مکانی ثابت برای نمایشگاه کتاب بودیم. منطقه آفتاب این خوهسته ناشران را تامین نکـــرد و به خاطر بعد مسافتی که نسبت به پایتخت دارد، بازدیدکنندگان افزایش از ناشران با این مکان مشکل داشتند.


مدیر انتشارات معین: نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم که منطقه آفتاب بهتر هست یا مصلی. طبیعتا مصلی چون در منطقه قرار دارد، بهتر هست ولی ما ناشران و کتابفروشان به خاطر این نقل وها انتقال‌ها، میلیون‌ها تومان ضرر کـــردیماین ناشر گفت: نفس برگزاری نمایشگاه کتاب برای مخاطبان بازدیدکنندگان هست. یعنی برای آن‌ههست که برگزار می‌شود. دومین مساله موجود درباره برگزاری نمایشگاه در مصلی یا منطقه آفتاب این هست که این رویداد، محل و محفلی برای دیدار اهالی قلم با مخاطبانشان هست. اما به دلیل همان دوری مسافت، طی دو سال گذشته، اهل قلم کاهشی به نمایشگاه می‌آمدند. یعنی ما نویسنده و مولفی که طی دو دوره گذشته، برای تعداد روز به نمایشگاه بیاید، کاهش دیدیم.


جعفریه افزود: مجموع چنین عواملی باعث انجام گرفت که ناشران تصمیم بگیرند به مصلی برگردند. الته مصلی یک گزینه متایم هست تا مکانی ثابت و معقول پیدا شود. و حتما نمی‌توان آن را به عنوان گزینه ای دائمی‌برای نمایشگاه دانست.


و لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین نیز درباره بحث مورد نظر گفت: مشکل اساسی این هست که مسئولان ما ثبات تصمیم‌گیری ندارند. به هر حال، شما اگر یک مغازه هم بخرید، یک یا دو سال نیاز هست تا مشتری‌ها آن را بشناسند. فاصله تا منطقه آفتاب زیاد و مکانش مقداری پرت بود. ولی ما ناشران را به آنجا انتقال دادند. آقام در سال نخست نمایشگاه در منطقه آفتاب، سردرگم بودند. اما سال دوم با آشنایی افزایشی به نمایشگاه آمدند و تقریبا می‌انجام گرفت گفت که نمایشگاه در حال جا افتادن هست.


وی افزود: نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم که منطقه آفتاب بهتر هست یا مصلی. طبیعتا مصلی چون در منطقه قرار دارد، بهتر هست ولی ما ناشران و کتابفروشان به خاطر این نقل وها انتقال‌ها، میلیون‌ها تومان ضرر کـــردیم. متاسفانه مسئولان برای ناشران احترام و ازرشی قائل نیستند و ناشر در حکم گوشت قربانی هست. یعنی ناگهان هوس می‌کنند که مکان نمایشگاه را تغییر بدهند و این کار را می‌کنند. در سال نخست منطقه آفتاب گفتیم مکانش پرت هست و دور؛ ولی گفتند اتوبوس هست و مترو! پذیرفتیم. به صورت حتم باید بگویم که منطقه آفتاب از نظر متراژ غرفه مکان معقولی بود ولی باز مجدد به جایگاه پیشین برگشته‌ایم.


مدیر نشر معین ادامه داد: برای این دوره از نمایشگاه من سعی کـــردم تا ۸ نفر از دست اندرکاران و پرسنل نشر معین را برای نمایشگاه آماده کنم اما هنوز نمی‌دانم چه غرفه و چه متراژی به ما تعلق می‌گیرد! چون شنیده‌ام که ممکن هست متراژ غرفه پایین بیاید. هر سال مشکلی در نمایشگاه وجود دارد و امکان بی‌مشکل بودنش وجود ندارد. از جمله این که هر سال یک عده از ناشران، نورچشمی‌و عزیزکـــرده هستند. مثلا در دوره‌های پیشین ناشری را دیدم که با وجود گذشت یک روز از برگزاری نمایشگاه، هنوز نیامده بود غرفه اش را باز کند. فکر کـــردیم این ناشر سال دیگر از حضور در نمایشگاه محروم می‌شود ولی دیدیم که سال بعد بهترین مکان را به همان ناشر داده اند. به نظرم ما ناشران تبدیل به توپ فوتبالی انجام گرفته ایم که مرتب از این سو به آن سو شوت می‌شود. از طرفی شرایط طوری انجام گرفته که دیگر نمی‌توانم بگویم صد در صد حق با مهست. چون اگر با ما ناشران صحبت کنید به این نتیجه می‌رسید که حق با مهست و اگر با مسئولان هم صحبت کنید، شما را قانع و راضی می‌کنند.


صالح رامسری در پایان گفت: متاسفانه ارزش یک رویداد حیاتی که در آسیا با عنوان نمایشگاه بین المللی کتاب پایتخت جا افتاده بود، این گونه بی احترام انجام گرفته و پایین آمده هست. همان طور که گفتم مشکل اساسی از مسئولان و نداشتن ثبات هست. هر مدیر جدیدی که می‌آید، چارچوب‌های مدیر پیشین را نمی‌پسندد. این مساله در انتخاب و چاپ کتاب‌ها هم همین طور هست. در حال حاضر نسخه‌های برخی از عناوین ما کم هستند و باید برای عرضه شان در نمایشگاه ۵۰۰ یا هزار عنوان از آن‌ها چاپ کنیم ولی وضعیت دلار باعث انجام گرفته که من با پول در جیبم به بازار بروم ولی کسی به من کاغذ نفروانجام گرفت.


منبع:مهر