عرش بلاگ

روایتی تکان دهنده از خانومدگی نوجوان معتاد در حاشیه کلانمنطقه زاهدان/ روزهای نا امیدی برای امید ۱۵ ساله • عرش بلاگ

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷


ساعت: ۱۰:۲۸
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
شناسه رویداد: ۱۲۷۸۴۰۱

در حالی روزهای ناامیدی یکی پس از دیگری برای امید ۱۵ ساله سپری می شود که وی به واسطه دایی اش در دام اعتیاد گرفتار انجام گرفته در اکنون حسرت شناسنامه دار انجام گرفتن و تحصیل کـــردن هست.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ به گرازش از عصرهامون، این مکان شیرآباد هست جایی که اعتیاد در آن سن و سال ندارد از نوجوانان ۱۵ ساله تا پیرآقاهایی که به دشواری توان راه رفتن دارند.

در پیاده روهای این خیابان یا بهتر هست بگوییم در وسط جدول های این خیابان هم افرادی را می بینیم که به صورت گروهی یا تک نفره بساط سنگی خود را جور کـــرده و آماده مصرف مواد مخدر می شوند برایشان فرقی ندارد کودکی نظاره گر آنههست و این تصویر ها در ذهنش حک می شود.

اگر چه برای اکثر آقام منطقه زاهدان، این ناحیه آن هم در ساعت ۸ شب به بعد ناحیه‌ ای ممنوعه هست اما شیرآباد را با پایان ابعادش فقط در شب می‌توان دید؛ به راهمان ادامه می دهیم انتهای خیابان همت آباد را دور می خانومیم، تا به مجدیه برسیم.

در طی این راه آقاان و خانومان معتادی را می بینیم که در کنار دیوار خانه ها نشسته و سرشان گرم نشئه گی هست، اعتیاد این مکان سن و سال ندارد. نوجوانان ۱۵ ساله تا پیرآقاهایی که به دشواری توان راه رفتن دارند، دیوار خانه ها از دود سیاه هست، سیاهه به جامانده از دود انجام گرفتن هستی آدم ها با شیره، تریاک، شیشه، کراک و کریستال و غیره.

 


خانومان و آقاان ژنده پوشی که سهم روزانه شان از خانومدگی را می خرند و برای دود کـــردنش راهی گوشه ای از خرابه های شیرآباد می شوند.
اما در این هیاهو آن چیزی که حتی تصورش هم دشوار هست و مویه بر تن می اندازد این هست که می بینی کودکی ۸ ساله یا نوجوانی ۱۵ ساله تمنای ۲ هزار تومان پول دارد تا سازش را کوک کند.
درست زیر پوست این منطقه اتفاقاتی رخ می‌دهد که از چشم ما دور هست، اما به رهستی وجود دارد؛ دشوار هست بشنوی دختر بچه ای ۸ ساله به واسطه اعتیاد والدینش اکنون شیشه مصرف می کند و با اعتیاد دست و پنجه نرم می کند. هر تعداد اندک اما دختران و پسرانی هستند که به علت اعتیاد والدین، فقر، نداشتن شناسنامه آرزوهایی  بزرگ دارند که در حسرتش مانده اند به گونه ای که یکی از آرزوهای بزرگ پایان این کودکان درس خواند در مدارس در کنار سایر هم سن و سالانشان هست اما به دلیل مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می کنند اکنون در آرزوی پاکی و رهایی از مواد مخدر به سر می برند.
امید نوجوانی ۱۵ ساله که با گریه و زاری از ما درخوهست کمک دارد گویا امشب نتوانسته به اندازه مصرفش درآمدی کسب کند.
وی در گفت وگو با رویدادنگار اجتماعی عصرهامون می گوید: دوست داشتم آلوده به مواد نبودم تا همچون سایر هم سن و سالانم اکنون به درس خواندن یا تفریحات سالم می پرداختم اما از یک سو نداشتن شناسنامه و از آن سو هم به واسطه دایی ام در دام اعتیاد به مواد مخدر گرفتار انجام گرفتم و اکنون راهی جز گدایی ندارم.
می گوید صبح ها ساعت ۱۰ که از خواب بیدار می شود به خیابان های اصلی منطقه می رود تا پشت دلیلغ قرمز با دود کـــردن سپند یا پاک کـــردن شیشه ماشین ها خرج خود را به دست بیاورد به صورت حتم با کمی مکث محل اصلی کسب درآمدش را فلکه ارکیده می داند.
 

ادامه می دهد روز ها گدایی می کنم و شب ها پای بساط هستم، هر شب در گوشه ای از این کوچه پس کوچه هایی که می بینید به خواب می روم به صورت حتم بعضی تایم ها هم به این مرکز می آیم این مکان جایی هست که ما معتادان و کارتن خواب ها شب ها احساس می کنیم سرپناهی داریم.
یکی از حسرت های خانومدگیش را داشتن خانواده ای سالم عنوان ی کند و می گوید: هیچ دوست هم سن و سالی ندارم تنها چیزی که به یاد دارم همین اعتیاد هست که از تایمی خودم را شناختم معتاد بودم.
تایمی از آرزو هایش می پرسم، تعداد دقیقه ای فکر می کند و می گوید: اگر اعتیاد نداشتم و شناسنامه دار بودم خیلی دلم می خوهست به مدرسه بروم و درس بخوانم اما اکنون چاره ای جز گدایی پشت دلیلغ قرمز خیابان ها ندارم اگر کسی پیدا شود و کمکم کند حتما ترک خواهم کـــرد اگر چه از این محل خانومدگی هم می ترسم زیرا این مکان اکثر آدم هایی که با آنها در ارتباط هستم معتاد هستند.
امید تنها نوجوان معتاد در حاشیه منطقه زاهدان نیست. امثال امید؛ نوجوانان زیادی هستند که در کوچه پس کوچه های خیابان های شیرآباد، مجدیه و غیره در دام اعتیاد گرفتار انجام گرفته و در تمنای کمک برای رهایی از این بلای خانمان سوز هستند که می طلبد پایانی دستگاه های دولتی و غیردولتی به این آسیب اجتماعی به عنوان یک معضل حیاتی بیاندیشند و برای رفع این معضل اقدامی به موقع و شایسته انجام دهند.

انتهای پیام/